TREBINJE – MOSTAR – SARAJEVO / 1 NOĆENJE

TERMIN PUTOVANJA : 12/13.09.2020

CENA ARANŽMANA : 45 EUR

PROGRAM PUTOVANJA :

1.DAN 12.09.2020. / SUBOTA

Polazak u 01.00h. Lagana vožnja sa usputnim pauzama radi odmora i regulisanja granicnih formalnosti. Putovanja preko Foče, Goražda do Tjentišta. Obilazak spomenika i kratka pauza.

Nastavak putovanja prema Trebinju. Po dolasku u grad platana odlazak do uzvišenja Crkvina i poseta manastirima Tvrdoš i Hercegovačka Gračanica, koji je i poslednje prebivaliste pesnika Jovana Dučića. Slobodno vreme za individualne aktivnosti .i fotografisanje na prelepom vidikovcu.  Povratak u grad i peščka tura – upoznavanje grada  sa lokalnim vodičem. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme  . Noćenje.

2.DAN 13.09.2020 / NEDELJA

Doručak. Napuštanje hotela  Odlazak za Mostar i obilazak Mostara  bez lokalnog turističkog vodiča : Stari most, Kule Tara i Halebija, Sahat Kula, Kriva ćuprija – jedan od najstarijih očuvanih spomenika iz osmanlijskog perioda, podignuta je pre 1558. godine, Stari most – remek-delo islamske arhitekture. Kujundžiluk – stara mostarska čaršija nalazi se na levoj strani reke Neretve sa svojim radionicama i suvenirnicama.

Nastavak puta ka Sarajevu. Obilazak Sarajeva: Baščaršija, Inat kuća, Gradska većnica, Baščaršijska džamija iz XVI veka, stara pravoslavna crkva, jevrejski hram i sinagoga. Slobodno vreme za individualne aktivnosti.

 Polazak za Srbiju. Pauza u Visegradu . Dolazak  u Kraljevo u kasnim večernjim satima.

Kraj puta.  

ARANŽMAN OBUHVATA:

Prevoz autobusom visoke turističke klase (klima, audio i video oprema)

Smestaj u hotelu  sa 4* na bazi 1 nocenja sa doručkom ;

Usluge  lokalnog vodiča u Trebinju ;

Obilaske po programu ;

Troškove organizacije i vođstva putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

Međunarodno osiguranje ;

 Individualne troškove.

USLOVI I NAČINI PLAĆANJA:

Cene su izražene u eurima, a plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan plaćanja, u skladu sa sledećim uslovima :

Prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 15- 10 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)

Prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od  30 %, ostatak narate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle realizovanog putovanja

Platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja

 Program je rađen na bazi od 20/40/65 putnika.

Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak). Agencija zadržava pravo otkaza aranžmana u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika najkasnije do 5 dana pred polazak na putovanje. Pauze su planirane na 2-2,5h vožnje, zavisno od uslova na putu.

Za ovo putovanje potrebna je nova biometrijska lična karta,. Za maloletna lica koja ne putuju sa roditeljima,potrebna je saglasnost oba roditelja overena kod notara. Ukoliko putuje sa jednim roditeljem, potrebna je saglasnost drugog roditelja.

NAPOMENA: Ovaj program ujedno predstavlja i predugovorno obaveštenje.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja turističke agencije“Kondor Travel” iz Kraljeva OTP 184/2020  Toplice Milana br.3, Tel. 036/338 720; 069/2605 134,

PIB 103827981; MB 2232022, T.R. 170-30009959020-65

Author

Write A Comment

Translate »