SARAJEVO – MOSTAR – VIŠEGRAD – ANDRIĆGRAD

Asocijacija na ovaj grad sa najvećim srcem na Balkanu, obično su muzika i raja. Behar što je jednom Bosnom probeharao, Miljacka što tiho teče, i uvek isto pitanje, jel Sarajevo gdje je nekad bilo… A onda Terbević, Bjelašnica, Igman i Jahorina koje štite ovaj večni grad i čuvaju njegovu dušu zbog koje su ga umetnici oduvek najviše voleli i stvarali svoja velika dela na obe obale Miljacke… Grad u kojem ćete naučiti da malo zastanete, zaboravite na prebrzi tempo života, popijete i pojedete lagano, uživajući u kafi i sarajevskim ćevapima, pitama ispod sača, baklavama…

TERMIN PUTOVANJA: 19/20.09.2020.

CENA ARANŽMANA: 3.900 dinara

SARAJEVO IZ VAZDUHA
MOSTAR IZ VAZDUHA
VIŠEGRAD I ANDRIĆGRAD IZ VAZDUHA

Program putovanja:

1.dan

19.09.2020. – Polazak iz Kraljeva u 04h  sa autobuske stanice Pasarela. Putovanje preko Čačka i Užica do Sarajeva.

Po dolasku obilazak Vrela Bosne a nakon toga obilazak  i panoramsko razgledanje grada sa lokalnim vodičem. : Baščaršija, mostovi na Miljacki, Alipašino polje, Grbavica, Marijin dvor, Skenderija, Narodno pozorište, Gradska većnica, Inat kuća,Trg Sebilj, Kazandžiluk ulica, Baščaršijska džamija iz XVI veka, stara pravoslavna crkva, jevrejski hram i sinagoga.

Nakon obilaska, smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

2.dan

20.09. 2020. – Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativni odlazak u Mostar ili slobodno vreme do polaska oko 18h.  Pauza u Višegradu. Polazak  za Srbiju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi graničnih formalnosti i predaha. Dolazak  u Kraljevo do ponoći.  Kraj programa.

Cena aranžmana obuhvata:

– Prevoz turističkim autobusom ili mini busom na navedenoj relaciji  od 20 do 50 sedišta / mesta se određuju prema prijavi

– Smeštaj u hotelu Walter 4* po lokalnoj kategorizaciji na bazi noćenja sa doručkom

– Razgledanje Sarajeva 

– Turistički vodič / predstavnik agencije

– Troškove organizacije putovanja

– Vrelo Bosne

Cena aranžmana  ne obuhvata:

– Individualne troškove

– Doplata za jednokrevetnu sobu isklučivo na upit

– Fakultativni izlet do Mostara (min.15 pax) 15 evra

– Međunarodno zdravstveno osiguranje

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti

Način plaćanja:

Cene su izražene u eurima, a plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan plaćanja, u skladu sa sledećim uslovima:

• Prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 15- 10 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)

• Prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od  30 %, ostatak narate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle realizovanog putovanja

• Platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja.

OPŠTE NAPOMENE:

Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 15/25 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da private,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete.Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta ( ino-partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava. 
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. 
U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. 
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. 

Tačno vreme i mesto polaska biće poznato dva dana pred putovanje.

Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.

Ovaj program je radjen na bazi minimum 20/40 putnika.

*Organizator putovanja ima pravo da otkaže program najkasnije 5 dana pre početka putovanja.

*Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu

*Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja

*Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u program

Organizator putovanja: Turistička agencija Kondor Travel DOO.

 Tek.račun: 170-30009959020-65. Licenca ministarstva turizma OTP 184/2020  od 01.02.2020..godine. Prema Zakonu o turizmu organizator ima propisanu polisu osiguranja br.146-70005283 za slučaj insolventnosti i odgovornosti za slučaj naknade štete kod osiguravajuće kompanije „DUNAV OSIGURANJE A.D.O.“BEOGRAD,glavna filijala osiguranja Kraljevo.

Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja turističke agencije Kondor Travel.

Author

Write A Comment

Translate »