SARAJEVO – VIŠEGRAD – ANDRIĆGRAD

TERMIN: 14.11.2021 / NEDELJA

CENA ARANŽMANA : 1800 RSD

Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i njen najveći urbani, kulturni i ekonomski centar. Uz nekoliko nacionalnih i gradskih pozorišnih kuća, muzeja i kulturnih institucija, Sarajevo je i važno mesto na kulturnoj mapi ovog dela evropskog kontinenta. Svake je godine grad na reci Miljacki domaćin niza kulturnih festivala međunarodnog karaktera, među kojima su najznačajniji: Sarajevski filmski festival (SFF), Sarajevski jazz festival, letni kulturni festival “Baščaršijske noći”, teatarski festival novih produkcija “MESS”, “Sarajevska zima” i Svetski televizijski festival orijentalne muzike. Sarajevo – Olimpijski grad i grad kojeg nazivaju evropskim Jerusalimom. Duh zapada i istoka. Ljudi vrlo rado odlaze u ovaj grad, jer nudi jedinstvenu kulturnu baštinu. Čarobni grad u kojem ćete naučiti da malo zastanete, zaboravite na prebrzi tempo života, popijete i pojedete lagano, uživajući u kafi i sarajevskim ćevapima, pitama ispod sača, baklavama…

Sarajevo iz vazduha

Program putovanja:

Polazak iz Kraljeva u 02:30h ( PASARELA – autobuska stanica). Nastavak puta preko Romanije do Sarajeva.

 Dolazak u Sarajevo u prepodnevnim satima, panoramsko razgledanje grada uz pratnju vodiča: Baščaršija,  mostovi na Miljacki, Marijin dvor, Skenderija, Narodno pozorište, Gradska većnica, Inat kuća,Trg Sebilj, Kazandžiluk ulica, Baščaršijska džamija iz XVI veka, stara pravoslavna crkva, jevrejski hram i sinagoga. Slobodno vreme za individualne aktivnosti.

 Fakultativni odlazak na Vrelo Bosne ukoliko uslovi budu dozvoljavali.

Sledi putovanje do Višegrada sa usputnim pauzama radi graničnih formalnosti. Obilazak čuvenog mosta iz romana „Na Drini Ćuprija“ i Andrićgrada.

Polazak za Srbiju  u vecernjim časovima. Dolazak na mesto polaska oko ponoći.

Vrelo Bosne – Fakultativni obilazak

Aranžman obuhvata:

• Prevoz turističkim autobusom na datoj relaciji (AC, CD-DVD opša)

* Usluge turističkog pratioca grupe tokom putovanja,

• Usluge lokalnog  turističkog vodiča u Sarajevu,

• Agencijske usluge.

Aranžman ne obuhvata:

• Putno zdravstveno osiguranje

• Individualne troškove

• Fakultativni izlet do Vrela Bosne. Cena ulaznice je 500 rsd.

• Krstarenje rekom Drinom u Višegradu uz pratnju vodica( Brodićem obilazak Ćuprije, Kule Kraljevića Marka, kuće Ive Andrića, obilazak Andrić grada…). – Cena krstarenja je 500 rsd.

Uslovi plaćanja:

• Plaćanje se vrši u II rate

OPŠTE NAPOMENE:

** OBAVEZNA DOKUMENTA ZA ULAZAK U FEDERACIJU BIH SU VAŽEĆA BIOMETRIJSKA LIČNA KARTA

** ZA DECU DO 18 GODINA POTREBNA JE OVERENA SAGLASNOST  KOD NOTARA I BIOMETRIJSKI PASOŠ

**U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

 **Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.

Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

NAPOMENA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

ARANŽMAN IZRAĐEN NA BAZI 20/40 PUTNIKA U ZAVISNOSTI KOJIM ĆE SE PREVOZNIM SREDSTVOM OBAVLJATI PREVOZ (AUTOBUS OD 20 SEDIŠTA ILI AUTOBUS OD 50 SEDIŠTA)

Organizator izleta: Turistička agencija KONDOR TRAVEL AGENCY 036

Tek.račun: 170-50029537000-10.

Prema Zakonu o turizmu izlet ne podleže obavezi garancije putovanja.

Author

Write A Comment

Translate »