ISTANBUL / 3 NOĆENJA

Istanbul grad koji leži na dva kontinenta, spoj istoka i zapada, Evrope i Azije, sa svojom raskošnom kulturnom ostavštinom, nikad ne prestaje da oduševljava. Uobličile su ga četiri snažne civilizacije: grčka, rimska, vizantijska i osmanlijska. Kroz istoriju je nosio različita imena: Bizantion, Novi Rim, Konstantinopolj, Carigrad i Istanbul.

Danas je Istanbul velegrad, sa preko 15 miliona stanovnika koji stanuju i rade na dva kontinenta. Moderni Trg Taksim ili kvartovi Bejoglu i Osmanbej, će učiniti da se osećate kao u bilo kojoj svetskoj metropoli, dok ćete se šetajući Sultanahmet trgom neizbežno vratiti par stotina ili čak hiljada godina unazad. Novo i staro, Orijent i Evropa, islam i hrišćanstvo – isprepletene i neraskidivo povezane.

TERMIN PUTOVANJA :

10.11.2021. – 15.11.2021.

CENA ARANŽMANA : 99 €


* MOGUĆNOST ORGANIZOVANOG TRANSFERA  IZ  OSTALIH GRADOVA( MINIMUM 4 PRIJAVLJENA PUTNIKA)

* ZA POLAZAK IZ NIŠA  CENA SE UMANJUJE 10 EUR

POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA ISTANBUL IZ VAZDUHA

Program putovanja:

1. dan (10.11.2020.) – SRBIJA – BUGARSKA 

Polazak iz Srbije sa dogovorenih mesta u dogovoreno vreme. Putovanje preko Bugarske uz kraće usputne pauze radi odmora i regulisanja graničnih formalnosti.

2. dan ( 11.11.2020.) – ISTANBUL

Dolazak u  Istanbul u prepodnevnim časovima.  Panoramsko  razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča, prelazak Bosforskog moreuza u azijski deo i  panorama istorijskog dela Carigrada i Bosfora. U povratku panorama grada Palata Dolma Bahče, trgovački i poslovni kvartovi Bjegolu i Taxim, Zlatni rog i kula Galata. Smestaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan ( 12.11.2020.) – ISTANBUL

Doručak. Slobodno  vreme ili fakultativni obilazak istorijskog i muzejskog dela grada:Plava džamija, Aja Sofia,Top Kapi Saraj… Slobodno popodne za individualni obilazak grada i Kapali čaršije. Uveče odlazak na nezaobilazno: “Tursko veče” uz muzičko zabavni program, orijentalni ples i večeru (fakultativno). Noćenje.

4. dan ( 13.11.2020.) – ISTANBUL

Doručak. Slobodno vreme za šoping, individualni program. (Fakultativno) odlazak u Vaseljensku patrijarsiju i plovidbu po Bosforu, pored najlepših palata. Obilazak  muzeja – dvorca Dolma Bahče (fakultativno). Slobodno vreme. Noćenje.

5. dan (14.11.2020.) – ISTANBUL  

Doručak. Napustanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. (Fakultativno) odlazak na Princevska ostrva ili (fakultativno ) odlazak u Miniaturk i zicaru  Pier Loti. U 16:00h polazak za Srbiju. Noćna vožnja.

6. dan (15.11.2020.) KRALJEVO

Dolazak u  mesto polaska  u jutarnjim časovima, a sve u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa.

ARANŽMAN  OBUHVATA :  

– Prevoz modernim visokopodnim turističkim autobusom (klima, DVd-Mp3)

– 3 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3* u Istanbulu

– Stručnog vodiča ispred agencije

– Lokalnog vodiča u Istanbulu

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

– Putno osiguranje pokrice COVID19 – 1.228 dinara

 Fakultativne izlete:

– Krstarenje Bosforom i Vaseljenska Petrijaršija ( prevoz, vodič, brod) – 20 €

– Hipodrom, Plava dzamija, Aja Sofija, Topkapi (osnovna ulaznica, slušalice, vodič) – 30 €

– Tursko Veče na brodu – 35€/40€

– Dolmabahče( prevoz, ulaznica, vodič) – 30 €

– Miniaturk i Pier Loti – 15 €

– Prinčevska ostrva – 15 €

Za realizaciju fakultativnih programa potrebno je minimum 20 putnika

USLOVI I NAČINI PLAĆANJA:

Cene su izražene u eurima, a plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan plaćanja, u skladu sa sledećim uslovima:

– Prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 15- 10 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)

– Prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od  30 %, ostatak narate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle realizovanog putovanja

– Platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja

NAPOMENE:

-Za realizaciju putovanja minimum 40 putnika

– Garancija za odloženo plaćanje su čekovi građana ili Administrativna zabrana

– Organizator zadržava pravo izmene toka programa u cilju bolje realizacije istog

– Putnik je dužan da se upozna sa opštim uslovima putovanja agencije Plana Tours Plus koja poseduje licencu OTP 489/2020 od 15.12.2020.

Za ulazak u R. Tursku rok važenja putne isprave mora biti najmanje  6 meseci od dana ulaska u R. Tursku.

Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Opštim uslovima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Preporučuje se putnicima, državljanima R. Srbije, da se informišu o uslovima ulaska u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putuju.U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Plana Tours Plus licenca OTP 489/2020 koja važi od 15.12.2020.

Author

Write A Comment

Translate »