Kraljevo – Fruška Gora – Sremski Karlovci – Novi Sad – Kraljevo

TERMINI : 20.09.2020 I 04.10.2020 / NEDELJA

CENA ARANŽMANA : 2000 RSD

Sremski Karlovci – saznajte nešto vise o gradu punom istorije !

Program putovanja:

Polazak iz Kraljeva u jutarnjim časovima( autobuska stanica  Pasarela). Putovanje do Fruške Gore  gde je planom i programom predviđen obilazak manastira Krušedol  i Hopovo. Slobodno vreme za šetnju.

Nastavak puta prema Sremskim Karlovcima. Dolazak u Sremske Karlovce – centar srpskog obrazovanja, duhovnosti i kulture u periodu od seobe Srba sa Kosova do početka XX veka. Obilazak najznačajnijih kulturno istorijskih znamenitosti Sremskih Karlovaca (Kapela mira, Saborna crkva, Karlovačka gimnazija, Bogoslovija, česma Četiri lava, Patrijaršijski dvor).

Slobodno vreme za individualno istraživanje ovog gradića. Polazak iz Sremskih Karlovaca u 13h.

Putovanje se nastavlja prema Petrovaradinu gde se obilazi Crkva Snežne Gospe na Tekijama i Petrovaradinska tvrđava – simbol Novog Sada.  Obilazak užeg centra Novog Sada

(Trg slobode, katolička Crkva imena Marijinog, gradska kuća, Zmaj Jovina ulica, Dunavska ulica, Vladičanski dvor i Saborna crkva).

Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Polazak za Kraljevo u 18h. Dolazak u Kraljevo u večernjim časovima.

Kraj puta.

Aranžman obuhvata:

* Prevoz turističkim autobusom na datoj relaciji (AC, CD-DVD oprema)

* Usluge turističkog pratioca grupe tokom putovanja,

*  Agencijske usluge.

Aranžman ne obuhvata:

• Individualne troškove

Uslovi plaćanja:

• Plaćanje se vrši u II rate:

     – I rata prilikom rezervacije

       – II rata 15 dana pre  polaska.

Napomena:

 U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

ARANŽMAN IZRAĐEN NA BAZI 20/40 PUTNIKA U ZAVISNOSTI KOJIM ĆE SE PREVOZNIM SREDSTVOM OBAVLJATI PREVOZ (AUTOBUS OD 20 SEDIŠTA ILI AUTOBUS OD 50 SEDIŠTA)

Organizator izleta: Turistička agencija KONDOR TRAVEL AGENCY 036. Tek.račun: 170-50029537000-10.Prema Zakonu o turizmu izlet ne podleže obavezi garancije putovanja.

Author

Write A Comment

Translate »