Privredno društvo za usluge KONDOR – PREVOZ DOO osposobljeno je za obavljanje medjunarodnog linijskog i vanlinijskog prevoza putnika, za šta poseduje odgovarajuću licencu i sopstveni vozni park. Prevoz vršimo sa mini busevima i turističkim autobusima.
Author

Write A Comment

Translate »