Identifikacioni list

IDENTIFIKACIONI LIST
NAZIV FIRME PRIVREDNO DRUŠTVO ZA USLUGE KONDOR-PREVOZ DOO KRALJEVO
OGRANAK KONDOR-PREVOZ DOO KRALJEVO

OGRANAK TURISTIČKA AGENCIJA KONDOR TRAVEL

SEF TURISTIČKE AGENCIJE-OGRANKA Jelena Milutinović
ADRESA FIRME   Kraljevo, Zelena Gora 20/II-10

36000 Kraljevo

ADRESA OGRANKA Četvrti Kraljevački Bataljon 35 b
ŠIFRA DELATNOSTI 4939- ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju

7911- delatnost putničkih agncija

LICENCA OTP 1/2018 OD 16.01.2018
TEL  FIRME  

+381 63 605 134

+381 36 338360

TEL/FAX  OGRANKA +381 36 338 720

+381 69 2 605 134

OVLAŠĆENO LICE

DIREKTOR

Radmilo Jovanovic
PIB  

103827981

MATIČNI BROJ  

20032022

BANKA  

UniCredit Bank

TEKUĆI RAČUN 170-30009959000-28
E- MAIL  

kondorprevoz@mts.rs

kondortravel@yahoo.com

Na sledećem linku možete preuzeti identifikacioni list

IDENTIFIKACIONI LIST

Translate »