Author

Kondor

Browsing

JAHORINA – SA OBILASKOM SARAJEVA I VIŠEGRADA

3 POLUPANSIONA NA JAHORINI

4 DANA / 3 NOĆENJA – BUS PREVOZ

TERMIN: 31.12.2020 /03.01.2021.

CENA ARANŽMANA: 180 eur

** navedena cena važi za prijave do 10.12.2020.

Jahorina je planina u Bosni i Hercegovini koja pripada Dinarskom planinskom sustavu. Leti je prekrivena gustom zelenom travom, a zimi i do 3 m visokim snegom. Izvanredna konfiguracija terena, obilje vrlo kvalitetnog snega, pogodna klima, 20 kilometara staza za alpske discipline kao i blage padine (Rajska dolina) uvrstile su ovu planinu među najlepše i najpoznatije ski-centre. Lepo je iskustvo videti je u svako godišnje doba.

JAHORINA IZ VAZDUHA

PROGRAM   PUTOVANJA:

1.dan – Četvrtak – (31.12.2020.) : KRALJEVO – JAHORINA

Polazak iz Kraljeva sa parkinga autobuske stanice PASARELA u dogovoreno vreme. Lagana vožnja sa usputnim pauzama radi odmora i regulisanja granicnih formalnosti. Dolazak na Jahorinu. Smeštaj u hotel.

Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Novogodišnja svečana večera sa muzikom. Noćenje.

2.dan – PETAK – (01.01.2021.) : JAHORINA

Doručak. Nakon doručka,  slobodno vreme za uzivanje, setnju i zimske sportove. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.

3.dan – SUBOTA – (02.01.2021.):  JAHORINA – SARAJEVO – JAHORINA

Doručak . Nakon doručka, odlazak za Sarajevo. Po dolasku  panoramsko razgledanje grada. : Baščaršija, mostovi na Miljacki, Alipašino polje, Grbavica, Marijin dvor, Skenderija, Narodno pozorište, Gradska većnica, Inat kuća,Trg Sebilj, Kazandžiluk ulica, Baščaršijska džamija iz XVI veka, stara pravoslavna crkva, jevrejski hram i sinagoga.  Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.

4.dan – NEDELJA – (03.01.2021.) : JAHORINA – VIŠEGRAD – KRALJEVO

Doručak. Napuštanje hotela. Polazak za Kraljevo. U povratku  pauza u Višegradu . Obilazak čuvenog mosta iz romana „Na Drini Ćuprija“ i Andrićgrada .  Dolazak u  Kraljevo u večernjim satima. Kraj puta.

Aranžman obuhvata:

*Prevoz autobusom turističke klase na navedenoj relaciji,

*Smeštaj u hotelu Dva Javora 3* na bazi 3 polupansiona u 1 /2  i 1/3 sobama

*Usluge turističkog pratioca tokom putovanja

*Troškove ogranizacije putovanja

*Obilaske po programu

Aranžman ne obuhvata:

*Putno zdravstveno osiguranje

*Svečanu novogodišnju večeru ( plaćanje u agenciji ) – 20 eur

*Boravišnu taksu i osiguranje ( plaćanje u agenciji) – odrasli  u iznosu od 1.30 eur  , deca od 12 do 18 godina plaćaju 50% , a deca do 12 godina ne plaćaju

*Individualne troškove

Popusti za decu:

– Deca  od 3 do 12 godina  u pratnji dve odrasle osobe na zajedničkom i posebnom ležaju  ostvaruju popust od 30e od ukupne cene aranžmana

–  Dete od 3 do 12 godina u pratnji jednog roditelja plaća punu cenu aranžmana

– deca do 3 godine GRATIS

Način plaćanja:

Cene su izražene u eurima, a plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan plaćanja, u skladu sa sledećim uslovima:

*Prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 15- 10 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)

*Prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od  30 %, ostatak narate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle realizovanog putovanja

*Platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja

NAPOMENE:

*Započeti način plaćanja se ne može menjati

*U slučaju promene na monetarnom tržištu, kao i promenama u cenama prevoznika, konzularnih predstavništva i osiguravajućih društava, agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana

KALKULACIJA JE RAĐENA NA 20/30  PLATIVIH PUTNIKA. U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PRIJAVLJENIH PUTNIKA AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO POVEĆANJA CENE ILI SPAJANJA SA DRUGOM AGENCIJOM. U SLUČAJU OTKAZA  OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT.

AGENCIJA KONDOR TRAVEL NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJEO PROGRAMU PUTOVANJA

VAŽNA NAPOMENA: NAVEDENA VREMENA SU PODLOŽNA PROMENAMA USLED NEPREDVIDLJIVIH OKOLNOSTI NA PUTU.TAČNO VREME POLASKA ĆE BITI POTVRĐENO OD STRANE AGENCIJE DAN PRED PUT, A OSTALA VREMENA NA SAMIM DESTINACIJAMA PUTNICI ĆE IMATI OD STRANE VODIĆA NA KONKRETNOM PUTOVANJU.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE KONDOR TRAVEL

LICENCA MINISTARSTVA OTP 184/2020

MANASTIR TUMANE – SREBRNO JEZERO – MANASTIR NIMNIK

TERMIN PUTOVANJA : 18.10.2020. / NEDELJA

CENA ARANŽMANA : 1500 RSD

Program putovanja:

Polazak iz Kraljeva u ranim jutarnjim satima ( tačna satnica biće poznata 2 dana pre polaska) sa parkinga autobuske stanice PASARELA. Vožnja preko Trstenika, Aleksandrovca i Kruševca  do Manastira Tumane. Manastir Tumane osnovan je u drugoj polovini XIV veka,kao zadužbina kosovskog junaka Miloša Obilića. Za ime manastira vezano je nekoliko predanja, jedno od njih da je Miloš prilikom odlaska u lov nehotice  ranio isposnika Zosima Sinajita koji je prebivao u obližnjoj pećini. Kada ga je poneo vidaru na lečenje pustinjak mu reče Tu mani tj. Nema leka – pusti da tu umrem. Da okaje greh Miloš podiže zadužbinu- manastir u koji položi Zosimove mošti. Dok je zidao manastir stiže knežev poziv da dođe u boj. Tu mani, pa dođi na Kosovo. Od dvostrukog tu mani manastir dobija ime Tuman. Dolazak u manastir prepodnevnim satima, sledi liturgija, slobodno vreme za obilazak i razledanje manastira. Nastavak puta do Srebrnog jezera, slobodno vreme za razgledanje i šetnju na obalama Srebrnog jezera.

Putovanje nastavljamo do manastira  Nimnik.. pripada Eparhiji braničevskoj. Manastir sa crkvom posvećenoj Prenosu moštiju Svetog Nikolaja Mirlikijskog predstavljaju kao celina nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture. Nalazi se na putu Požarevac-Veliko Gradište, a na jugoistoku od sela Kurjače (opština Veliko Gradište) , na 3 km udaljenosti od puta, u hrastovoj šumi. Ime manastira potiče verovatno od vlaške reči „nimik“ (neznan, nepoznat) po nepoznatom svetitelju čiji se grob nalazi u kapeli Svetinja uz crkvu. Nastavak puta ka Kraljevu preko Kruševca, Aleksandrovca, Trstenika i Vrnjačke Banje. Dolazak u Kraljevo je predviđen u večernjim časovima. Kraj programa.

Cena aranžmana obuhvata:

– prevoz autobusom turisticke klase (tv,dvd,klima) prema program putovanja / mesta se  određuju prema prijavi;

-organizaciju i tehničko vođstvo puta sa licenciranim turističkim vodičem.

Aranžman ne obuhvata:

– individualne troškove putnika.

  Način plaćanja:

• Plaćanje se vrši u III rate:

Napomena:

 U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Organizator putovanja ne snosi odgovornost za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

ARANŽMAN RAĐEN NA BAZI 20/40 PUTNIKA U ZAVISNOSTI KOJIM ĆE SE PREVOZNIM SREDSTVOM OBAVLJATI PREVOZ (AUTOBUS OD 20 SEDIŠTA ILI AUTOBUS OD 50 SEDIŠTA)

NAPOMENA ZA PUTNIKA: Zakona o zaštiti potrošača (Član 109.stav1.) Potrošač je dužan da organizatora,lokalnog predstavnika organizatora ili lokalnu agenciju na koju je organizator ili posrednik uputio potrošača za slučaj potrebe pružanja određene pomoći,u pisanoj formi,na papiru ili na drugi odgovarajući način,obavesti o nedostacima izvršenih usluga,najkasnije u roku od mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka.

Zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o turističkom putovanju, i dostupnost podataka (Član 93. i Član 94,)

Organizator turističkog putovanja ,odnosno posrednik u prodaji turističkog putovanja je dužan da u primerenom roku,pre zaključenja ugovora o turističkom putovanju,na srpskom jeziku obavesti potrošača iz člana 93.ovog zakona:1.prodajnoj ceni; 2. Ukupnom iznosu sredstava koji je dužan da plati pre otpočinjanja turističkog putovanja;3.odredistu,prevozu,datumima,vreme i mesto polaska i povratka;4.vremenu i mestu privremenog zaustavljanja;5:smeštajnom objektu;6.broju,rasporedu,brsti,karakteristikama i načinu usluživanja obroka;7.posetama i izletima kao i drugim uslugama koje su uključene u cenu tur.aranžmana;8.mogućnosti osiguranja;9.podacima potrebnim za rezervaciju turističkog putovanja I dokumentimai rokovima neophodnim za pribavljanje vize;10.potpunim i važećim zdravstvenim ustanovama koji zahtevaju za turističko putovanje i boravak uz detaljne zdravstvene preporuke;11.uslovljavanju realizacije turističkog putovanja,broju prijavljenih putnika i roku za obaveštenje potrošača o raskidu ugovora o turističkom putovanju u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika;12.nazivu,poslovnog imena organizatora,odnosno posrednika radi dostavljanja pismena u sudskom postupku;13.nazivu i adresi lica sa kojim je zaključen ugovor o garanciji putovanja za slučaj insolventnosti. Organizator odnosno posrednik je dužan da potrošača na jasan i razumnjiv način obavesti o podacima iz člana 93.ovog zakona:1.bez naknade;2.u pisanoj formi,na papiru ili drugom trajnom nosaču zapisa koji je lako dostupan potrošaču;3.tekstom koji je ispisan simbolima iste veličine kao u ugovoru.

Organizator izleta: Turistička agencija KONDOR TRAVEL AGENCY 036

Tek.račun: 170-50029537000-10.Prema Zakonu o turizmu izlet ne podleže obavezi garancije putovanja.

BANSKO – RILSKI MANASTIR – SOFIJA

Program putovanja :

Dan 1.  Kraljevo – Rilski manastir

Polazak iz Beograda 06:00h /Niša 09:00h, sa dogovorenog mesta. Vožnja do Rilskog manastira, preko graničnog prelaza Gradina i Sofije, sa usputnim pauzama radi odmora i graničnih formalnosti. Obilazak manastirskog kompleksa. Rilski manastir je jedinstven manastir u Evropi, najveći i najpoznatiji pravoslavni manastir u Bugarskoj. Nalazi se na jugozapadu Bugarske, na planini Rila, u dolini Rilske reke na 1150 m n/v. udaljen je 120 km od Sofije.Predelom oko manastira preovladava predivna planinska priroda sa planinskim vrhom Musala (2925 m.Manastir je, prema predanju, osnovao pustinjak sveti Jovan Rilski Čudotvorac (bug. sv. Ivan Rilski) u 10. veku. Sv. Jovan Rilski je živeo u pećini nedaleko od mesta na kome se danas nalazi manastir, dok su njegovi učenici, koji su došli u planine da čuju njegovo učenje, sazidali manastir. Jedan je od najprepoznatljivijih vrednosti Bugarske, kulturni i duhovni centar Bugarske nacionalne svesti.  Nakon obilaska manastirapolazak za Bansko. Po dolasku u Bansko, smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Večera. Noćenje.

Dan 2. Bansko

Bansko…Slikovit i autentičan planinski gradić u jugozapadnom delu Bugarske. Romantičan i idiličan, etno selo sagrađeno u starom balkanskom arhitektonskom stilu. Bansko predstavlja jedinstveno arhitektonsko i prostorno rešenje koje svojim izgledom oponaša tradicionalni izgled starih bugarskih varoši sa karakterističnim planinskim kućicama od drveta sa naglašenim drvenim terasama, uskim kaldrmisanim ulicama, malim slikovitim trgovima, crkvama i mehanama.Bansko je smešteno na obodu znamenite planine Pirin, 160 km udaljeno od prestonice Sofije i 40km od manjeg lokalnog centra Blagoevgrada. Planina Pirin spada u red svetskih prirodnih dobara pod zaštitom UNESCO-a. Bansko je danas najmlađi i najmoderniji Ski Centar u Bugarskoj a po procenama mnogih i na čitavom Balkanskom poluostrvu. Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti u Banskom. Fakultativno odlazak do “Regnum Banya Termal”- otvoreni bazen sa termalnom vodom ili slobodno vreme. Večera u hotelskoj mehani sa muzičkim programom. Noćenje.

Dan 3. Bansko – Sofija – Kraljevo

Doručak. Napuštanje hotela. Polazak za Sofiju.

Sofija, glavni grad Republike Bugarske okružen izuzetno lepim pastoralnim oblastima, nalazi se u podnožju planine popularne kod skijaša, Vitoše. Sofija, čija istorija obuhvata čitavih sedam milenijuma, bogata je ruševinama iz raznih perioda i jedan je od najstarijih gradova u Evropi. Narodni istorijski muzej je jedan od najprostranijih u Istočnoj Evropi. Široki, kaldrmisani bulevari,  elegantni butici i energični noćni život glavne su atrakcije ovog grada od 1,3 miliona stanovnika. Trolejbusi, tramvaji i autobusi kreću se kroz sve oblasti ovog dinamičnog grada.

Pešačka tura po centru grada. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Okupljanje grupe u popodnevnim satima i polazak za Srbiju. Vožnja preko Dimitrovgrada sa usputnim pauzama za odmor i granične formalnosti. Dolazak u Niš/Beograd u kasnim večernjim satima. Kraj programa.

Aranžman obuhvata:

Prevoz autobusima visoke turističke klase

Smeštaj u hotelu 3* ili 4*  na bazi dva polupansiona

Usluge pratioca – vodiča

Troškove ogranizacije putovanja

Aranžman ne obuhvata :

Putno zdravstveno osiguranje

Individualne troškove putnika

Način plaćanja:

40% od ukupne cene aranžmana pri rezervaciji, a ostatak duga najkasnije 10 dana pre početka  aranžmana

40% od ukupne cene aranžmana pri rezervaciji, a ostatak duga u ratama gde je poslednja rata  najkasnije 10.01.2021.

*Zapoćeti način plaćanja se ne može menjati

*U slučaju promene na monetarnom tržištu, kao i promenama u cenama prevoznika, konzularnih predstavništva i osiguravajućih društava, agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana

KALKULACIJA JE RAĐENA NA 50 PLATIVIH PUTNIKA, MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 50. U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PRIJAVLJENIH PUTNIKA AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO POVEĆANJA CENE ILI SPAJANJA SA DRUGOM AGENCIJOM. U SLUČAJU OTKAZA  OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT. AGENCIJA LORD TRAVEL DOO NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJEO PROGRAMU PUTOVANJA

VAŽNA NAPOMENA: NAVEDENA VREMENA SU PODLOŽNA PROMENAMA USLED NEPREDVIDLJIVIH OKOLNOSTI NA PUTU.TAČNO VREME POLASKA ĆE BITI POTVRĐENO OD STRANE AGENCIJE DAN PRED PUT, A OSTALA VREMENA NA SAMIM DESTINACIJAMA PUTNICI ĆE IMATI OD STRANE VODIČA NA KONKRETNOM PUTOVANJU.

Organizator putovanja je turistička agencija Lord Travel, licenca OTP 266/2020- A 35 izdata od Agencije za privredne registre od 04.02.2020. godine. Lord Travel osiguran je Polisom osiguranja od odgovornosti turističkih agencija za slučaj insolventnosti i odgovornosti za slučaj štete nanete putniku br. 00432637, osiguravača „SAVA” Beograd. Polisa važi od 01.01.2020. do 01.10.2020. godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Lord Travel koji su sastavno deo prijave putovanja.

JEZERO „PERUĆAC“ – REČICA „VRELO“ – „ KUĆICA NA DRINI“ – MANASTIR „RAČA“

TERMIN PUTOVANJA : 17.10.2020

CENA ARANŽMANA : 2500 RSD

Program putovanja :

Polazak iz Kraljeva u 06h sa parkinga autobuske stanice PASARELA.

Putovanje preko Čačka i Užica prema Tari. Dolazak na jezero Perućac gde je planirano krstarenje. Veštačko jezero nastalo je pregrađivanjem reke Drine.

Po završetku krstarenja, sledi obilazak rečice “Vrelo” – najkraće rečice u Srbiji, koje se zove još i “Godina”, jer je duga samo 365 metara.

 Odlazak do Bajine Bašte i obilazak kućice na Drini, pauza za ručak, a zatim obilazak manastira Rača koji potiče iz 13 veka , zadužbine kralja Dragutina Nemanjića i  predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od velikog značaja.

Nastavak puta do hotela Omorika , gde je predviđena pauza za odmor i osveženje. Nakon toga polazak za Kraljevo. Povratak  na mesto polaska u večernjim časovima. Kraj puta.

POGLED IZ VAZDUHA NA PERUĆAČKO JEZERO I PRIRODU PORED REKE DRINE
KUĆICA NA DRINI

ARANŽMAN OBUHVATA :


– Prevoz na datoj relaciji modernim turistickim autobusom( minibusom od 20 ili autobusom od 50 sedišta u zavisnosti od broja prijavljenih)


– Usluge pratioca grupe ( vodiča)


– organizacione troskove putovanja

– Obilaske prema programu

– Krstarenje rekom Drinom

ARANŽMAN NE OBUHVATA :

Individualne troškove

   Način plaćanja :

• Plaćanje se vrši u II rate:

     –  I rata: 50% prilikom rezervacije ;

     – II rata: ostatak duga 50%, 10 dana pre polaska.

Napomena: U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Organizator putovanja ne snosi odgovornost za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

NAPOMENA ZA PUTNIKA: Zakon o zaštiti potrošača (Član 109. stav 1.) Potrošač je dužan da organizatora,lokalnog predstavnika organizatora ili lokalnu agenciju na koju je organizator ili posrednik uputio potrošača za slučaj potrebe pružanja određene pomoći,u pisanoj formi,na papiru ili na drugi odgovarajući način,obavesti o nedostacima izvršenih usluga,najkasnije u roku od mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka.

Zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o turističkom putovanju, i dostupnost podataka (Član 93. i Član 94) :

Organizator turističkog putovanja ,odnosno posrednik u prodaji turističkog putovanja je dužan da u primerenom roku,pre zaključenja ugovora o turističkom putovanju,na srpskom jeziku obavesti potrošača iz člana 93.ovog zakona: 1.prodajnoj ceni; 2. Ukupnom iznosu sredstava koji je dužan da plati pre otpočinjanja turističkog putovanja; 3.odredistu,prevozu,datumima,vreme i mesto polaska i povratka; 4.vremenu i mestu privremenog zaustavljanja; 5:smeštajnom objektu; 6.broju,rasporedu,brsti,karakteristikama i načinu usluživanja obroka;7.posetama i izletima kao i drugim uslugama koje su uključene u cenu tur.aranžmana; 8.mogućnosti osiguranja; 9.podacima potrebnim za rezervaciju turističkog putovanja I dokumentimai rokovima neophodnim za pribavljanje vize; 10.potpunim i važećim zdravstvenim ustanovama koji zahtevaju za turističko putovanje i boravak uz detaljne zdravstvene preporuke ; 11.uslovljavanju realizacije turističkog putovanja,broju prijavljenih putnika i roku za obaveštenje potrošača o raskidu ugovora o turističkom putovanju u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika; 12. Nazivu,poslovnog imena organizatora, odnosno posrednika radi dostavljanja pismena u sudskom postupku;13.nazivu i adresi lica sa kojim je zaključen ugovor o garanciji putovanja za slučaj insolventnosti. Organizator odnosno posrednik je dužan da potrošača na jasan i razumnjiv način obavesti o podacima iz člana 93.ovog zakona: 1.bez naknade; 2.u pisanoj formi,na papiru ili drugom trajnom nosaču zapisa koji je lako dostupan potrošaču; 3.tekstom koji je ispisan simbolima iste veličine kao u ugovoru.

ARANŽMAN RAĐEN NA BAZI 20/40 PUTNIKA U ZAVISNOSTI KOJIM ĆE SE PREVOZNIM SREDSTVOM OBAVLJATI PREVOZ (AUTOBUS OD 20 SEDIŠTA ILI AUTOBUS OD 50 SEDIŠTA)

Organizator izleta: Turistička agencija KONDOR TRAVEL AGENCY 036

Tek.račun: 170-50029537000-10.Prema Zakonu o turizmu izlet ne podleže obavezi garancije putovanja.

PROGRAM AKTIVNOG ODMORA U PRIRODI

Turistička agencija „ KONDOR TRAVEL“ iz Kraljeva, Republika Srbija,  u saradnji sa Udruženjem Asocijacija Ekstremnih Sportova „ SEDAM KRALJEVA“, predstavlja:

PROGRAM AKTIVNOG ODMORA U PRIRODI

ENERGY RECHARGE

Kliknite kako biste odgledali video i bolje se upoznali sa programom

Ovaj program je osmišljen da gostima pruži nezaboravan aktivan odmor u prirodi radi obnavljanja energije čitavog organizma ( ENERGY RECHARGE).

Od početka do kraja programa o gostima brinu profesionalni timovi, tako da je njihovo samo da se opuste i uživaju!

Program je osmišljen u tri kategorije težine, starosnih kategorija 21+, i to:

 1. Rekreativni
 2. Srednji nivo
 3. Ekstremni nivo

Takođe, program je od strane predsednika asocijacije ekstremnih sportova mr Aleksandra Švorcana osmišljen tako da svakog dana gosti imaju drugačije osmišljen tematski dan, s tim što se strogo vodi računa o bezbednosti svih učesnika i animaciji istih.

Za ekstremni 3 nivo strogo se uzimaju u obzir i vremenski i svi drugi uslovi izvođenja ekstremnih akcija, tako da se u slučaju vremenski nepovoljnih uslova gosti ne izlažu bilo kakvoj opasnosti.

Program putovanja:

DAN 1:„DAN DOBRODOŠLICE

Doček grupe na aerodromu, ukoliko je grupa došla avionom. Transfer sa aerodroma do mesta gde će putnici biti smešteni uz usputno upoznavanje sa našom zemljom i osnovnim programom aktivnog odmora u prirodi. Nakon smeštaja i odmora, predviđena je večera i brifing – na kome će se učesnici upoznati sa osobljem i organizatorima i dogovoriti u vezi samog izvođenja programa. Žurka. Noćenje.

DAN 2: „RAFTING DAN

Doručak – švedski sto. Polazak iz Kraljeva organizovanim prevozom. Dolazak autobusom ispod Gornje Isposnice Svetog Save u Studenici. Pešački uspon od sat vremena do Gornje Isposnice. Razgledanje Gornje Isposnice i lekovitog izvora u steni i panoramsko fotografisanje prelepih predela. Povratak u autobus i odlazak do manastira Studenica. Obilazak manastira i manastirske riznice po izboru. Nakon pauze, silazak autobusom do reke Ibar i polazne tačke za rafting, gde se nalaze naduvani čamci, profesionalni skiperi, kacige i prsluci za spašavanje. Suve stvari za presvlačenje se ostavljaju u busu i počinje avantura sa nekoliko pauza na obali Ibra uz mala iznenađenja. Spust traje 2 do 3 sata. Predviđeno je da kraj spusta bude kod kajak kluba, ispod srednjovekovnog grada Maglič ili opciono  kod Mataruške Banje i Kraljeva. Posle završenog spusta turisti se vraćaju u autobus i odlaze u kamp. Smeštaj u apartmane. Presvlačenje i tuširanje. Obilan obrok – švedski sto, a nakon obroka slobodno vreme za individualne aktivnosti.  Žurka. Noćenje.

DAN 3:     DAN DOMAĆIH SPECIJALTETA

               „ODMOR I REKREACIJA U PRIRODI“

Doručak (švedski sto), a nakon toga aktivnosti po izboru: kupanje i sunčanje na bazenu, streličarstvo  long bow, košarka , odbojka na pesku, frizbi, masaža (opciono), cross fit, aerobik u prirodi ( opciono) , airsoft poligon ips(opciono), pikado, a možete proveriti i kompletno zdravlje metodom kvantne medicine. Ručak – na meniju su domaći specijaliteti. Slobodno vreme za odmor i šetnju. Žurka. Noćenje.

DAN 4: VIA FERRATA (ALPINIZAM)

Via ferrata  is a protected climbing route found in the Alps and certain other locations. The term „via ferrata“ is used in the most countries and languages except notably in German- speaking regions, which use Klettersteig – „climbing path“).

Doručak. (švedski sto) ili po izboru priprema sendviča. Nakon doručka odlazak autobusom do Ovčar Banje(U srcu Ovčarsko-kablarske klisure, okružena zelenilom prostranih šumskih kompleksa izvire termo-mineralna voda Ovčar banje. Pored termo-mineralnih izvora koji se koriste u terapiji, ova banja je jedinstvena u Srbiji jer se nalazi u predelu izuzetnih oblika, okružena rekom, jezerima i nepreglednim zelenilom planina Ovčar(985m) i Kablar(885m).  Brifing – kratko upoznavanje sa planom i programom predviđenim za taj dan. Počinje alpinistička tura. Kratak kurs ishrane u prirodi. Poseta lokalitetu Banjski potok i Savine vode. Takođe je predviđena mala škola penjanja i spuštanja niz uže sa profesionalnim alpinistima. Dolazak na glavno odredište (mesto završetka ture) i kratka pauza. Posle pauze, povratak u smeštaj. Ručak (švedski sto). Slobodno vreme za odmor i individualne aktivnosti. Noćenje.

DAN 5: EKSKURZIJA

Doručak, a nakon doručka sledi brifing – kratko upoznavanje sa planom i programom. Poseta manastiru  Žiča(Žiča je srednjovekovni manastir iz prve polovine 13. Veka, koji se nalazi u blizini Kraljeva. Podigao ju je prvi kralj Srbije iz dinastije Nemanjića)  ili po izboru penjanje na Tvrđavu Maglič– ukoliko uslovi budu dozvoljavali (Na 20 km od Kraljeva nalazi se Maglič, veličanstvena srednjovekovna tvrđava iz 13. veka, smeštena na samom vrhu brda, samo 100km od klisure koju

formira reka Ibar praveči oštru okuku oko podnožja brda). Planom i programom je predviđen i odlazak do Vrnjačke Banje(Vrnjačka Banja je najveće i najpoznatije lečilište u Srbiji i tradicionalno vrlo privlačan turistički centar za odmor i rekreaciju). Slobodno vreme za šetnju i uživanje. Povratak u kamp. Ručak(domaći specijaliteti) i odmor. Posle odmora , aktivnosti po izboru: sunčanje, kupanje u bazenu , masaža (opciono), šetnja u prirodi ili turniri u odbojci, pikadu i košarci. Noćenje.

DAN 6: ADRENALIN DAN

Doručak – švedski sto, pa brifing i podela po grupama, a nakon toga slede razne aktivnosti:

 • Paraglajding – osnove letenja i tandem letovi ( opciono)
 • Vojni Orjentiring –  podela na dva tima i traženje tačaka po azimutu prelepim šumskim terenima ( opciono)
 • Sportski orjentiring – traženje tačaka po azimutu i karti na vreme ( opciono)
 • Air Soft Rat – sukob dva profesionalna tima u šumi sa sudijama ( opciono ), takmičri nose svoje oružje , IPS poligon ( opciono) , kurs preživljavanja u prirodi ( opciono)
 • CROSS FIT ( opciono)
 • Mountin Bike Pro – turisti donose svoje bicikle i voze ekstremne staze ( opciono)
 • Mountin Bike Relax – iznajmljivanje bicikala sa vodičem ( opciono)
 • Jahanje konja ( opciono)
 • Vožnja fijakerom ( opciono) i opciono sportski ribolov
 • Škola jahanja i terensko jahanje(opciono).

Nakon što  učesnici završe sa aktivnostima, vraćaju se u kamp, gde ih očekuje ručak. Odmor i kupanje na bazenu. Žurka. Noćenje.

DAN 7 : DAN ŠUMSKIH STAZA I LEKOVITIH IZVORA + GASTRONOMSKI TURIZAM

Lagani doručak. Brifing. Odlazak na planinarenje sa pauzama i degustacijom domaće hrane i pića na terenu. Staze zdravlja su podeljene u tri nivoa težine. Dolazak do glavnog cilja i kratka pauza. Posle pauze, sledi kružna pešačka tura do kampa. Presvlačenje i tuširanje, pa  obilan ručak (domaći specijaliteti). Slobodno vreme za odmor. Finalna žurka. Iznenađenje. Noćenje.

DAN 8: POSLEDNJI DAN

Doručak – švedski sto, sledi brifing – sabiranje utisaka uz filmski i foto materijal i uživanje u prirodi do polaska na aerodrom. Odlazak na aerodrom. Kraj puta.

Napomena: Ko ne želi da planinari ili se bavi planiranim sportskim aktivnostima može da ostane u obezbeđenom kampu i da uživa u kupanju, sunčanju, odmoru, masaži i slično, do povratka grupe sa terena kada sledi ručak.

Za sve grupe koje žele da sarađuju sa nama, postoji mogućnost svakog dogovora, prilagođavanja programa interesima zainteresovanih grupa , i u zavisnosti od njihove želje i vremena ( skraćivanje programa, produžavanje programa, usklađivanje sa letom, itd. )

Program je podložan promenama tj može da se uskladi sa potrebama zainteresovanih grupa. Broj dana programa i vrsta aktivnosti po danima mogu biti promenjeni a samim tim i korekcija cene.

TERMIN:Iznos
 Po dogovoruPo dogovoru

ARANŽMAN OBUHVATA


– usluge predstavnika agencije
– organizacione troskove putovanja

– transfer sa aerodroma

– transfer na aerodrom

– smeštaj

– ishranu na bazi polupansiona

– rafting

– via ferratu

– bazen sa ležaljkama

– planinarenje sa vodičima

– kratak kurs – ishrane u prirodi

– posetu  lokalitetu Savine vode

– posetu lokalitetu Banjski potok ( opciono) – speleologiju – Kablar

– malu školu penjanja i spuštanja niz uže

– degustaciju domaćih specijaliteta  i pića na staži u prirodi

– streličarstvo Long bow

– Sve ekskurzije planirane za vreme kampa sa prevozom

– 24h profesionalno obezbeđenje kampa za svo vreme boravka  u kampu

– Poklon CD sa najzanimljivijim trenucima za vreme boravka        

ARANŽMAN NE OBUHVATA

– masažu 1 sat

– paraglajding tandem sa odlaskom do poletišta i vraćanjem u kamp

– sportski ribolov na specijalno pripremljenim vestaskim jezerima (ceo dan)

– Kvantna medicina(kompletna bezbolna dijagnostika zdravstvenog stanja citavog organizma)

– zdravstveni turizam – po dogovoru i potrebi

– rekreativno jahanje sa vodicem

– terensko jahanje u trajanju od 2h

– vožnju fijakerom

– IPSC poligon

– preživljavanje u prirodi

– Cross fitness (minimum 2 osobe)

– orijentiring

– međunarodno putno osiguranje

– individualne troškove

USLOVI  I NAČIN PLAĆANJA: AVANSNA UPLATA( PO DOGOVORU )

ARANŽMAN RAĐEN ZA GRUPU OD MINIMUM 15 OSOBA

NAPOMENE:

*Započeti način plaćanja se ne može menjati

*U slučaju promene na monetarnom tržištu, kao i promenama u cenama prevoznika, konzularnih predstavništva i osiguravajućih društava, agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:

 U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije regulisano Zakonom za i to za otkaz putovanja, osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje paketa putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

 U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima depozit u visini od 5.000 eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A 25 u visini od 250.000 eura (Polisa br. 2700482 od 01.01.2020..godine osiguravajuće kompanije „DUNAV OSIGURANJE A.D.O.” Makedonska 4, 11001 Beograd,glavna filijala osiguranja Kraljevo).

 Garancijom putovanja se obezbeđuju:

A) U slučaju insolventnosti organizatora:

1.Troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu,

2.Potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao.

3.Potraživanja uplaćenih sredstava putnika u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa opštim uslovima putovanja.

4. Potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja i za slučaj

 B)U slučaju štete nanete putniku :

1. potraživanje uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju koje organizator putovanja nije realizovao i

2. potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja.

Period pokrića garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka putnika na ugovoreno odredište.

Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja kod osiguravajuće kompanije „DUNAV OSIGURANJE A.D.O.”, Makedonska 4, 11001 Beograd (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske presude, odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima).

Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da su mu uručeni Potvrda o garanciji putovanja, Program putovanja, Opšti uslovi putovanja i Opšti uslovi osiguranja i da iste u celosti prihvata

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE KONDOR TRAVEL     – www.kondortravel.rs

LICENCA MINISTARSTVA OTP 184/2020

ALBANIJA – DRAČ / 7 NOĆENJA

LETOVANJE U ALBANIJI

POLASCI: 19.09.2020. I 26.09.2020. / 7 NOĆENJA

CENA ARANŽMANA: 195 € PO OSOBI

Albaniju zapljuskuju dva mora – Jonsko i Jadransko. Na dužini od 362 km, sa brojnim peskovitim i širokim plažama,uvalama, lagunama, sa preko 300 sunčanih dana u godini, Albanija zadnjih godina privlači sve više turista ne samo iz Evrope već i iz čitavog sveta.

Kada kročite na tle Albanije, sve predrasude se raspršuju kao mehur od sapunice!!! Slike o Albaniji na kojima magarci i konji „šetaju“ putevima dok ljudi voze bicikle, ostaju kao davna sećanja dok se vozite autoputevima izuzetnog kvaliteta, pored naselja sa kućama izgrađenim u modernim arhitektonskim stilovima ispred kojih su uglavnom parkirani veoma skupi automobili!!! Albanija prosto odiše velikim bogatstvom!

HOTEL “BLEART”

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan ČAČAK – DRAČ

 Polazak iz Čačka u 05:00h sa parkinga kod OŠ“Vuk karadžić“. (Za putnike koji bi došli sopstvenim autom iz Novog Sada, Beograda i drugih gradova,autoputem „Miloš Veliki“, obezbeđena parking mesta u našoj garaži tokom trajanja letovanja!!!). Dnevna vožnja preko Kraljeva, Kruševca, Niša i Prištine sa usputnim pauzama za odmor i osveženje. Dolazak u Drač u popodnevnim satima i smeštaj u hotel na plaži Golem. Slobodno vreme za kupanje, šetanju, sportske aktivnosti…. Noćenje.


2. dan – 7 dan – DRAČ


Doručak. Boravak u hotelu na bazi uplaćenih usluga (moguća doplata za ručak ili večeru). Tokom boravka, moguće je organizovanje fakultativnih izleta.


8. DAN – DRAČ – ČAČAK

 Doručak.Napuštanje hotela. Slobodno vreme do polaska za Srbiju, oko podneva. Dnevna vožnja preko Prištine, Kruševca i Kraljeva za za Srbiju.

Dolazak u Čačak/Kraljevo/Kruševac u kasnim večernjim satima. (KRAJ USLUGA)

Polasci iz Kruševca,Kraljeva,Čačka…

KLIKNITE OVDE DA PREUZMETE PROGRAM U PDF FORMATU


ARANŽMAN OBUHVATA:


* Prevoz komfornim turističkim autobusima (klima / video)
* Smeštaj u hotelu“BLEART“ 4* koji se nalazi na samoj obali, na bazi 7 noćenja sa doručkom u 1/2 sobama od kojih većina ima POGLED NA MORE
* Vodiča – pratioca tokom putovanja
* Usluge lokalnih vodiča u Albaniji
* Troškove organizacije putovanja


ARANŽMAN NE OBUHVATA:


* Individualne troškove putnika
* Međunarodno putno zdravstveno osigurnje 1.500,00 din. ili sa doplatom za Covid-19 u iznosu od 2.100,00 din.
* Ulaznice za lokalitete u okviru organizovanih fakultativnih izleta (minimum za realizaciju izleta je 20 putnika)
* Doplata za ručak ili večeru 10 € po danu, po osobi(za ručak ili večeru se služe:1.Salata 2.Supa,pasta ili rižoto 3.Riba ili meso 4.Voda)
* Izlet za Skadar i Kroju – 20 €
* Izlet za Berat,Valonu,Ardenicu i Apoloniju – 25€
* Izlet za Tiranu – 15€
* Doplata za 1/1 sobu je 40€
* Međunarodno putno zdravstveno osigurnje 1.500,00 din. ili sa doplatom za Covid-19 u iznosu od 2.100,00 din.

NAČIN PLAĆANJA: 

40% prilikom rezervacije,ostatak 7 dana pre započinjanja putovanja, gotovinski ili na 3 mesečne rate(oktobar,novembar i poslednja rata zaključno sa 15 decembrom 2020.god.)

NAPOMENE:


– Planirane pauze na oko 3-4sata putovanja ili po potrebi
– Kalkulacija rađena na bazi minimum 40 putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija može korigiovati cenu, tj.povećati cenu srazmerno broju prijavljenih putnika
– Rok za otkazivanje u slučaju nedovoljnog broja putnika je 5 dana pre početka putovanja ili agencija zadržava pravo da radi realizacije programa, program odradi u saradnji sa drugom agencijom, uz korekciju cene ukoliko je to neophodno.
– Agencija zadržava pravo da u slučaju devalvacije dinara ili promene cene goriva povisi cenu aranžmana za nastalu razliku
– Agencija zadržava pravo da izmeni satnice i redosled izvođenja programa u zavisnosti od uslova na lokalitetima
Napomene za putna dokumenta: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnicima sa novim, crvenim biometrijskim pasošima nije potrebna viza. Putnici su u obavezi da na putovanje PONESU VAŽEĆE LIČNE KARTE I PASOŠE!!! Za decu je potrebno poneti važeći pasoš i izvod iz matične knjige rođenih sa fotografijom koja treba da bude stavljena u gornji levi ugao i osigurana spajalicom!!!

Organizator putovanja ne snosi odgovornost za neposedovanje propisane dokumentacije od strane putnika!!!!

MOLIMO PUTNIKE DA BLAGOVREMENO PRIBAVE NOVE LIČNE KARTE I BIOMETRIJSKE PASOŠE!!!

VAŽNOST PASOŠA 3 MESECA OD DATUMA POVRATKA SA PUTOVANJA!!!!

Uz ovo putovanje važe Opšti uslovi organizatora putovanja, turističke agencije “MM GOLD TRAVEL AGENCY” Čačak, licenca OTP 31/2020, kategorija licence A 25, od 29.01.2020.g.

ISTANBUL / 3 NOĆENJA

ISTANBUL / 3 NOĆENJA

Istanbul grad koji leži na dva kontinenta, spoj istoka i zapada, Evrope i Azije, sa svojom raskošnom kulturnom ostavštinom, nikad ne prestaje da oduševljava. Uobličile su ga četiri snažne civilizacije: grčka, rimska, vizantijska i osmanlijska. Kroz istoriju je nosio različita imena: Bizantion, Novi Rim, Konstantinopolj, Carigrad i Istanbul.

Danas je Istanbul velegrad, sa preko 15 miliona stanovnika koji stanuju i rade na dva kontinenta. Moderni Trg Taksim ili kvartovi Bejoglu i Osmanbej, će učiniti da se osećate kao u bilo kojoj svetskoj metropoli, dok ćete se šetajući Sultanahmet trgom neizbežno vratiti par stotina ili čak hiljada godina unazad. Novo i staro, Orijent i Evropa, islam i hrišćanstvo – isprepletene i neraskidivo povezane.

TERMINI PUTOVANJA :

10.11.2020. – 15.11.2020.

25.11.2020. – 30.11.2020.

CENA ARANŽMANA : 109 €

PROMO CENA DO 30.10.2020 : 89 €


* MOGUĆNOST ORGANIZOVANOG TRANSFERA  IZ  OSTALIH GRADOVA( MINIMUM 4 PRIJAVLJENA PUTNIKA)

* ZA POLAZAK IZ NIŠA  CENA SE UMANJUJE 10 EUR

POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA ISTANBUL IZ VAZDUHA

Program putovanja:

1. dan (10.11.2020.) – SRBIJA – BUGARSKA 

Polazak iz Srbije sa dogovorenih mesta u dogovoreno vreme. Putovanje preko Bugarske uz kraće usputne pauze radi odmora i regulisanja graničnih formalnosti.

2. dan ( 11.11.2020.) – ISTANBUL

Dolazak u  Istanbul u prepodnevnim časovima.  Panoramsko  razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča, prelazak Bosforskog moreuza u azijski deo i  panorama istorijskog dela Carigrada i Bosfora. U povratku panorama grada Palata Dolma Bahče, trgovački i poslovni kvartovi Bjegolu i Taxim, Zlatni rog i kula Galata. Smestaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan ( 12.11.2020.) – ISTANBUL

Doručak. Slobodno  vreme ili fakultativni obilazak istorijskog i muzejskog dela grada:Plava džamija, Aja Sofia,Top Kapi Saraj… Slobodno popodne za individualni obilazak grada i Kapali čaršije. Uveče odlazak na nezaobilazno: “Tursko veče” uz muzičko zabavni program, orijentalni ples i večeru (fakultativno). Noćenje.

4. dan ( 13.11.2020.) – ISTANBUL

Doručak. Slobodno vreme za šoping, individualni program. (Fakultativno) odlazak u Vaseljensku patrijarsiju i plovidbu po Bosforu, pored najlepših palata. Obilazak  muzeja – dvorca Dolma Bahče (fakultativno). Slobodno vreme. Noćenje.

5. dan (14.11.2020.) – ISTANBUL  

Doručak. Napustanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. (Fakultativno) odlazak na Princevska ostrva ili (fakultativno ) odlazak u Miniaturk i zicaru  Pier Loti. U 16:00h polazak za Srbiju. Noćna vožnja.

6. dan (15.11.2020.) KRALJEVO

Dolazak u  mesto polaska  u jutarnjim časovima, a sve u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa.

ARANŽMAN  OBUHVATA :  

– Prevoz modernim visokopodnim turističkim autobusom (klima, DVd-Mp3)

– 3 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3* u Istanbulu

– Stručnog vodiča ispred agencije

– Lokalnog vodiča u Istanbulu

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

– Putno osiguranje pokrice COVID19 – 1.228 dinara

 Fakultativne izlete:

– Krstarenje Bosforom i Vaseljenska Petrijaršija ( prevoz, vodič, brod) – 20 €

– Hipodrom, Plava dzamija, Aja Sofija, Topkapi (osnovna ulaznica, slušalice, vodič) – 30 €

– Tursko Veče na brodu – 35€/40€

– Dolmabahče( prevoz, ulaznica, vodič) – 30 €

– Miniaturk i Pier Loti – 15 €

– Prinčevska ostrva – 15 €

Za realizaciju fakultativnih programa potrebno je minimum 20 putnika

USLOVI I NAČINI PLAĆANJA:

Cene su izražene u eurima, a plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan plaćanja, u skladu sa sledećim uslovima:

– Prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 15- 10 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)

– Prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od  30 %, ostatak narate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle realizovanog putovanja

– Platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja

NAPOMENE:

-Za realizaciju putovanja minimum 40 putnika

– Garancija za odloženo plaćanje su čekovi građana ili Administrativna zabrana

– Organizator zadržava pravo izmene toka programa u cilju bolje realizacije istog

– Putnik je dužan da se upozna sa opštim uslovima putovanja agencije Kondor Travel koja poseduje licencu OTP 184/2020 od 01.02.2020.

Za ulazak u R. Tursku rok važenja putne isprave mora biti najmanje  6 meseci od dana ulaska u R. Tursku.

Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Opštim uslovima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Preporučuje se putnicima, državljanima R. Srbije, da se informišu o uslovima ulaska u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putuju.U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Turističke agencije „KONDOR TRAVEL“, Licenca OTP 184/2020 izdata 01.02.2020. godine.

JEZERO „ZAOVINE“ – JEZERO „PERUĆAC“- REČICA „VRELO“ – „ KUĆICA NA DRINI“ – MANASTIR „RAČA“ – JEDNODNEVNI IZLET

JEZERO „ZAOVINE“ – JEZERO „PERUĆAC“ – REČICA „VRELO“ –
„ KUĆICA NA DRINI“ -MANASTIR „RAČA“

TERMINI : 05.09.2020 i 26.09.2020

CENA ARANŽMANA : 2000 RSD

Program putovanja:

Polazak iz Kraljeva u 06h sa parkinga autobuske stanice PASARELA. Putovanje preko Čačka i Užica prema Tari. Obilazak jezera Zaovine. Kraća pauza na vidikovcu „Banjska stena“ sa koga se vidi prelepa Panorama reke Drine i jezera.

Putovanje nastavljamo prema jezeru Perućac gde je planirano krstarenje u trajanju od 2h. Veštačko jezero nastalo je pregrađivanjem reke Drine, Po završetku krstarenja, sledi obilazak rečice “Vrelo” – najkraće rečice u Srbiji, koje se zove još i “Godina”, jer je duga samo 365 metara.

Odlazak do Bajine Bašte i kućice na Drini, pauza za ručak, a zatim obilazak manastira Rača koji potiče iz 13 veka , zadužbine kralja Dragutina Nemanjića i predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od velikog značaja Nakon toga slobodno vreme za šetnju i obilazak Bajine Bašte.

Polazak za Kraljevo u 19h. Povratak na mesto polaska u večernjim časovima.

Kraj puta.

ARANŽMAN OBUHVATA :

• Prevoz na datoj relaciji modernim turistickim autobusom

• Usluge predstavnika agencije

• Organizacione troskove putovanja

• Lokalnog vodiča

• Obilaske prema programu

• Krstarenje rekom Drinom

ARANŽMAN NE OBUHVATA :

• Individualne troškove

• Ručak – 500.00 RSD

Način plaćanja :

Plaćanje se vrši u II rate:

• I rata : 50% prilikom rezervacije,

• II rata : ostatak duga 50% 10 dana pre polaska.

Napomena :

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…). Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Organizator putovanja ne snosi odgovornost za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

ARANŽMAN RAĐEN NA BAZI 20/40 PUTNIKA U ZAVISNOSTI KOJIM ĆE SE PREVOZNIM SREDSTVOM OBAVLJATI PREVOZ (AUTOBUS OD 20 SEDIŠTA ILI AUTOBUS OD 50 SEDIŠTA)

NAPOMENA ZA PUTNIKA: Zakon o zaštiti potrošača (Član 109.stav1.) :

Potrošač je dužan da organizatora,lokalnog predstavnika organizatora ili lokalnu agenciju na koju je organizator ili posrednik uputio potrošača za slučaj potrebe pružanja određene pomoći,u pisanoj formi,na papiru ili na drugi odgovarajući način,obavesti o nedostacima izvršenih usluga,najkasnije u roku od mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka.

Zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o turističkom putovanju, i dostupnost podataka (Član 93. i Član 94,) :

Organizator turističkog putovanja ,odnosno posrednik u prodaji turističkog putovanja je dužan da u primerenom roku,pre

zaključenja ugovora o turističkom putovanju,na srpskom jeziku obavesti potrošača iz člana 93.ovog zakona:1.prodajnoj ceni; 2.

Ukupnom iznosu sredstava koji je dužan da plati pre otpočinjanja turističkog putovanja;3.odredistu,prevozu,datumima,vreme i

mesto polaska i povratka;4.vremenu i mestu privremenog zaustavljanja;5:smeštajnom

objektu;6.broju,rasporedu,brsti,karakteristikama i načinu usluživanja obroka;7.posetama i izletima kao i drugim uslugama koje su uključene u cenu tur.aranžmana;8.mogućnosti osiguranja;9.podacima potrebnim za rezervaciju turističkog putovanja I dokumentimai rokovima neophodnim za pribavljanje vize;10.potpunim i važećim zdravstvenim ustanovama koji zahtevaju za turističko putovanje i boravak uz detaljne zdravstvene preporuke;11.uslovljavanju realizacije turističkog putovanja,broju prijavljenih putnika i roku za obaveštenje potrošača o raskidu ugovora o turističkom putovanju u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika;12.nazivu,poslovnog imena organizatora,odnosno posrednika radi dostavljanja pismena u sudskom postupku;13.nazivu i adresi lica sa kojim je zaključen ugovor o garanciji putovanja za slučaj insolventnosti.

Organizator odnosno posrednik je dužan da potrošača na jasan i razumnjiv način obavesti o podacima iz člana 93.ovog zakona:1.bez naknade;2.u pisanoj formi,na papiru ili drugom trajnom nosaču zapisa koji je lako dostupan potrošaču;3.tekstom koji je ispisan simbolima iste veličine kao u ugovoru.

Organizator izleta: Turistička agencija KONDOR TRAVEL AGENCY 036

Tek.račun: 170-50029537000-10.

Prema Zakonu o turizmu izlet ne podleže obavezi garancije putovanja.

TREBINJE – OBILAZAK SARAJEVA I MOSTARA / 1 NOĆENJE

TREBINJE – MOSTAR – SARAJEVO / 1 NOĆENJE

TERMIN PUTOVANJA : 12/13.09.2020

CENA ARANŽMANA : 45 EUR

PROGRAM PUTOVANJA :

1.DAN 12.09.2020. / SUBOTA

Polazak u 01.00h. Lagana vožnja sa usputnim pauzama radi odmora i regulisanja granicnih formalnosti. Putovanja preko Foče, Goražda do Tjentišta. Obilazak spomenika i kratka pauza.

Nastavak putovanja prema Trebinju. Po dolasku u grad platana odlazak do uzvišenja Crkvina i poseta manastirima Tvrdoš i Hercegovačka Gračanica, koji je i poslednje prebivaliste pesnika Jovana Dučića. Slobodno vreme za individualne aktivnosti .i fotografisanje na prelepom vidikovcu.  Povratak u grad i peščka tura – upoznavanje grada  sa lokalnim vodičem. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme  . Noćenje.

2.DAN 13.09.2020 / NEDELJA

Doručak. Napuštanje hotela  Odlazak za Mostar i obilazak Mostara  bez lokalnog turističkog vodiča : Stari most, Kule Tara i Halebija, Sahat Kula, Kriva ćuprija – jedan od najstarijih očuvanih spomenika iz osmanlijskog perioda, podignuta je pre 1558. godine, Stari most – remek-delo islamske arhitekture. Kujundžiluk – stara mostarska čaršija nalazi se na levoj strani reke Neretve sa svojim radionicama i suvenirnicama.

Nastavak puta ka Sarajevu. Obilazak Sarajeva: Baščaršija, Inat kuća, Gradska većnica, Baščaršijska džamija iz XVI veka, stara pravoslavna crkva, jevrejski hram i sinagoga. Slobodno vreme za individualne aktivnosti.

 Polazak za Srbiju. Pauza u Visegradu . Dolazak  u Kraljevo u kasnim večernjim satima.

Kraj puta.  

ARANŽMAN OBUHVATA:

Prevoz autobusom visoke turističke klase (klima, audio i video oprema)

Smestaj u hotelu  sa 4* na bazi 1 nocenja sa doručkom ;

Usluge  lokalnog vodiča u Trebinju ;

Obilaske po programu ;

Troškove organizacije i vođstva putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

Međunarodno osiguranje ;

 Individualne troškove.

USLOVI I NAČINI PLAĆANJA:

Cene su izražene u eurima, a plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan plaćanja, u skladu sa sledećim uslovima :

Prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 15- 10 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)

Prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od  30 %, ostatak narate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle realizovanog putovanja

Platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja

 Program je rađen na bazi od 20/40/65 putnika.

Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak). Agencija zadržava pravo otkaza aranžmana u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika najkasnije do 5 dana pred polazak na putovanje. Pauze su planirane na 2-2,5h vožnje, zavisno od uslova na putu.

Za ovo putovanje potrebna je nova biometrijska lična karta,. Za maloletna lica koja ne putuju sa roditeljima,potrebna je saglasnost oba roditelja overena kod notara. Ukoliko putuje sa jednim roditeljem, potrebna je saglasnost drugog roditelja.

NAPOMENA: Ovaj program ujedno predstavlja i predugovorno obaveštenje.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja turističke agencije“Kondor Travel” iz Kraljeva OTP 184/2020  Toplice Milana br.3, Tel. 036/338 720; 069/2605 134,

PIB 103827981; MB 2232022, T.R. 170-30009959020-65

SARAJEVO – MOSTAR – VIŠEGRAD / 1 NOĆENJE

SARAJEVO – MOSTAR – VIŠEGRAD – ANDRIĆGRAD

Asocijacija na ovaj grad sa najvećim srcem na Balkanu, obično su muzika i raja. Behar što je jednom Bosnom probeharao, Miljacka što tiho teče, i uvek isto pitanje, jel Sarajevo gdje je nekad bilo… A onda Terbević, Bjelašnica, Igman i Jahorina koje štite ovaj večni grad i čuvaju njegovu dušu zbog koje su ga umetnici oduvek najviše voleli i stvarali svoja velika dela na obe obale Miljacke… Grad u kojem ćete naučiti da malo zastanete, zaboravite na prebrzi tempo života, popijete i pojedete lagano, uživajući u kafi i sarajevskim ćevapima, pitama ispod sača, baklavama…

TERMIN PUTOVANJA: 19/20.09.2020.

CENA ARANŽMANA: 3.900 dinara

SARAJEVO IZ VAZDUHA
MOSTAR IZ VAZDUHA
VIŠEGRAD I ANDRIĆGRAD IZ VAZDUHA

Program putovanja:

1.dan

19.09.2020. – Polazak iz Kraljeva u 04h  sa autobuske stanice Pasarela. Putovanje preko Čačka i Užica do Sarajeva.

Po dolasku obilazak Vrela Bosne a nakon toga obilazak  i panoramsko razgledanje grada sa lokalnim vodičem. : Baščaršija, mostovi na Miljacki, Alipašino polje, Grbavica, Marijin dvor, Skenderija, Narodno pozorište, Gradska većnica, Inat kuća,Trg Sebilj, Kazandžiluk ulica, Baščaršijska džamija iz XVI veka, stara pravoslavna crkva, jevrejski hram i sinagoga.

Nakon obilaska, smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

2.dan

20.09. 2020. – Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativni odlazak u Mostar ili slobodno vreme do polaska oko 18h.  Pauza u Višegradu. Polazak  za Srbiju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi graničnih formalnosti i predaha. Dolazak  u Kraljevo do ponoći.  Kraj programa.

Cena aranžmana obuhvata:

– Prevoz turističkim autobusom ili mini busom na navedenoj relaciji  od 20 do 50 sedišta / mesta se određuju prema prijavi

– Smeštaj u hotelu Walter 4* po lokalnoj kategorizaciji na bazi noćenja sa doručkom

– Razgledanje Sarajeva 

– Turistički vodič / predstavnik agencije

– Troškove organizacije putovanja

– Vrelo Bosne

Cena aranžmana  ne obuhvata:

– Individualne troškove

– Doplata za jednokrevetnu sobu isklučivo na upit

– Fakultativni izlet do Mostara (min.15 pax) 15 evra

– Međunarodno zdravstveno osiguranje

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti

Način plaćanja:

Cene su izražene u eurima, a plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan plaćanja, u skladu sa sledećim uslovima:

• Prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 15- 10 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)

• Prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od  30 %, ostatak narate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle realizovanog putovanja

• Platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja.

OPŠTE NAPOMENE:

Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 15/25 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da private,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete.Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta ( ino-partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava. 
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. 
U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. 
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. 

Tačno vreme i mesto polaska biće poznato dva dana pred putovanje.

Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.

Ovaj program je radjen na bazi minimum 20/40 putnika.

*Organizator putovanja ima pravo da otkaže program najkasnije 5 dana pre početka putovanja.

*Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu

*Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja

*Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u program

Organizator putovanja: Turistička agencija Kondor Travel DOO.

 Tek.račun: 170-30009959020-65. Licenca ministarstva turizma OTP 184/2020  od 01.02.2020..godine. Prema Zakonu o turizmu organizator ima propisanu polisu osiguranja br.146-70005283 za slučaj insolventnosti i odgovornosti za slučaj naknade štete kod osiguravajuće kompanije „DUNAV OSIGURANJE A.D.O.“BEOGRAD,glavna filijala osiguranja Kraljevo.

Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja turističke agencije Kondor Travel.

FRUŠKA GORA – SREMSKI KARLOVCI – NOVI SAD – JEDNODNEVNI IZLET

Kraljevo – Fruška Gora – Sremski Karlovci – Novi Sad – Kraljevo

TERMINI : 20.09.2020 I 04.10.2020 / NEDELJA

CENA ARANŽMANA : 2000 RSD

Sremski Karlovci – saznajte nešto vise o gradu punom istorije !

Program putovanja:

Polazak iz Kraljeva u jutarnjim časovima( autobuska stanica  Pasarela). Putovanje do Fruške Gore  gde je planom i programom predviđen obilazak manastira Krušedol  i Hopovo. Slobodno vreme za šetnju.

Nastavak puta prema Sremskim Karlovcima. Dolazak u Sremske Karlovce – centar srpskog obrazovanja, duhovnosti i kulture u periodu od seobe Srba sa Kosova do početka XX veka. Obilazak najznačajnijih kulturno istorijskih znamenitosti Sremskih Karlovaca (Kapela mira, Saborna crkva, Karlovačka gimnazija, Bogoslovija, česma Četiri lava, Patrijaršijski dvor).

Slobodno vreme za individualno istraživanje ovog gradića. Polazak iz Sremskih Karlovaca u 13h.

Putovanje se nastavlja prema Petrovaradinu gde se obilazi Crkva Snežne Gospe na Tekijama i Petrovaradinska tvrđava – simbol Novog Sada.  Obilazak užeg centra Novog Sada

(Trg slobode, katolička Crkva imena Marijinog, gradska kuća, Zmaj Jovina ulica, Dunavska ulica, Vladičanski dvor i Saborna crkva).

Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Polazak za Kraljevo u 18h. Dolazak u Kraljevo u večernjim časovima.

Kraj puta.

Aranžman obuhvata:

* Prevoz turističkim autobusom na datoj relaciji (AC, CD-DVD oprema)

* Usluge turističkog pratioca grupe tokom putovanja,

*  Agencijske usluge.

Aranžman ne obuhvata:

• Individualne troškove

Uslovi plaćanja:

• Plaćanje se vrši u II rate:

     – I rata prilikom rezervacije

       – II rata 15 dana pre  polaska.

Napomena:

 U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

ARANŽMAN IZRAĐEN NA BAZI 20/40 PUTNIKA U ZAVISNOSTI KOJIM ĆE SE PREVOZNIM SREDSTVOM OBAVLJATI PREVOZ (AUTOBUS OD 20 SEDIŠTA ILI AUTOBUS OD 50 SEDIŠTA)

Organizator izleta: Turistička agencija KONDOR TRAVEL AGENCY 036. Tek.račun: 170-50029537000-10.Prema Zakonu o turizmu izlet ne podleže obavezi garancije putovanja.

MANASTIR MILEŠEVA – EL PASO CITY – ZLATIBOR – JEDNODNEVNI IZLET

MANASTIR MILEŠEVA – EL PASO CITY – ZLATIBOR

TERMINI: 13.09.2020 I 26.09.2020. / NEDELJA I SUBOTA

CENA ARANŽMANA : 1.400 DIN

PROGRAM PUTOVANJA :

Polazak iz Kraljeva u jutarnjim časovima sa parkinga autobuske stanice „PASARELA“.

Vožnja do Manastira Mileševa. Manastir Mileševu osnovao je kralj Vladislav, sin Stefana Prvovenčanog i unuk Nemanjin, u prvoj polovini 13. veka. Ugled i visoko mesto u crkvenoj hijerarhiji ovaj hram duguje i činjenici da je u njemu sahranjeno telo Svetog Save. U Mileševi se 1377. godine krunisao za kralja Bosne i Srbije kralj Tvrtko, Nalazi se na reci Mileševci. Predstavlja nepokretno kulturno dobro od  izuzetnog značaja.

Dolazak u manastir u prepodnevnim časovima, slobodno vreme za razgledanje i obilazak manastira.

Putovanje nastaljamo ka tematskom parku u blizini Zlatibora pod nazivom El Paso City. Autentičan kaubojski grad i prostire se na oko 6 hektara. Dobio je naziv po istoimenom pograničnom gradu u SAD. Mesto je susreta dve kulture. Kratak obilazak.

  Odlazak na Zlatibor. Slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti.. Polazak za Kraljevo u popodnevnim satima. Dolazak u Kraljevo u večernim satima. Kraj puta

Manastir Mileševa iz vazduha
EL PASO CITY – ZLATIBOR

ARANŽMAN OBUHVATA:

• Prevoz na datoj relaciji modernism turističkim autobusom

• Usluge predstavnika agencije

• Organizacione troškove putovanja

• Obilaske prema programu

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

• Ulaznice za El Paso City – 250 rsd za odrasle i 200 rsd za decu

• Individualne troškove

 

 Način plaćanja:

• Plaćanje se vrši u II rate:

  – I rata : 50% prilikom rezervacije, 

 II rata : ostatak duga 50%, 10 dana pre  polaska.

Napomena: 

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

 Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Organizator putovanja ne snosi odgovornost za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što jeza nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

ARANŽMAN RAĐEN NA BAZI 20/40 PUTNIKA U ZAVISNOSTI KOJIM ĆE SE PREVOZNIM SREDSTVOM OBAVLJATI PREVOZ (AUTOBUS OD 20 SEDIŠTA ILI AUTOBUS OD 50 SEDIŠTA)

NAPOMENA ZA PUTNIKA: Zakona o zaštiti potrošača (Član 109.stav1.) Potrošač je dužan da organizatora,lokalnog predstavnika organizatora ili lokalnu agenciju na koju je organizator ili posrednik uputio potrošača za slučaj potrebe pružanja određene pomoći,u pisanoj formi,na papiru ili na drugi odgovarajući način,obavesti o nedostacima izvršenih usluga,najkasnije u roku od mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka.

Zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o turističkom putovanju, i dostupnost podataka (Član 93. i Član 94,) :

Organizator turističkog putovanja ,odnosno posrednik u prodaji turističkog putovanja je dužan da u primerenom roku,pre zaključenja ugovora o turističkom putovanju,na srpskom jeziku obavesti potrošača iz člana 93.ovog zakona:1.prodajnoj ceni; 2. Ukupnom iznosu sredstava koji je dužan da plati pre otpočinjanja turističkog putovanja;3.odredistu,prevozu,datumima,vreme i mesto polaska i povratka;4.vremenu i mestu privremenog zaustavljanja;5:smeštajnom objektu;6.broju,rasporedu,brsti,karakteristikama i načinu usluživanja obroka;7.posetama i izletima kao i drugim uslugama koje su uključene u cenu tur.aranžmana;8.mogućnosti osiguranja;9.podacima potrebnim za rezervaciju turističkog putovanja I dokumentimai rokovima neophodnim za pribavljanje vize;10.potpunim i važećim zdravstvenim ustanovama koji zahtevaju za turističko putovanje i boravak uz detaljne zdravstvene preporuke;11.uslovljavanju realizacije turističkog putovanja,broju prijavljenih putnika i roku za obaveštenje potrošača o raskidu ugovora o turističkom putovanju u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika;12.nazivu,poslovnog imena organizatora,odnosno posrednika radi dostavljanja pismena u sudskom postupku;13.nazivu i adresi lica sa kojim je zaključen ugovor o garanciji putovanja za slučaj insolventnosti. Organizator odnosno posrednik je dužan da potrošača na jasan i razumnjiv način obavesti o podacima iz člana 93.ovog zakona:1.bez naknade;2.u pisanoj formi,na papiru ili drugom trajnom nosaču zapisa koji je lako dostupan potrošaču;3.tekstom koji je ispisan simbolima iste veličine kao u ugovoru.

Organizator izleta: Turistička agencija KONDOR TRAVEL AGENCY 036 Tek.račun: 170-50029537000-10.

Prema Zakonu o turizmu izlet ne podleže obavezi garancije putovanja.

SARAJEVO – JEDNODNEVNI IZLET

SARAJEVO – VIŠEGRAD – ANDRIĆGRAD

TERMINI: 06.09. 13.09. 20.09 I 27.09.2020 / NEDELJA

CENA ARANŽMANA : 1300 RSD

Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i njen najveći urbani, kulturni i ekonomski centar. Uz nekoliko nacionalnih i gradskih pozorišnih kuća, muzeja i kulturnih institucija, Sarajevo je i važno mesto na kulturnoj mapi ovog dela evropskog kontinenta. Svake je godine grad na reci Miljacki domaćin niza kulturnih festivala međunarodnog karaktera, među kojima su najznačajniji: Sarajevski filmski festival (SFF), Sarajevski jazz festival, letni kulturni festival “Baščaršijske noći”, teatarski festival novih produkcija “MESS”, “Sarajevska zima” i Svetski televizijski festival orijentalne muzike. Sarajevo – Olimpijski grad i grad kojeg nazivaju evropskim Jerusalimom. Duh zapada i istoka. Ljudi vrlo rado odlaze u ovaj grad, jer nudi jedinstvenu kulturnu baštinu. Čarobni grad u kojem ćete naučiti da malo zastanete, zaboravite na prebrzi tempo života, popijete i pojedete lagano, uživajući u kafi i sarajevskim ćevapima, pitama ispod sača, baklavama…

Sarajevo iz vazduha

Program putovanja:

Polazak iz Kraljeva u 04:30h ( PASARELA – autobuska stanica). Sledi putovanje preko Čačka i Užica do Višegrada sa usputnim pauzama radi graničnih formalnosti. Obilazak čuvenog mosta iz romana „Na Drini Ćuprija“ i Andrićgrada. Nastavak puta preko Romanije do Sarajeva.

 Dolazak u Sarajevo u prepodnevnim satima, panoramsko razgledanje grada uz pratnju vodiča: Baščaršija,  mostovi na Miljacki, Marijin dvor, Skenderija, Narodno pozorište, Gradska većnica, Inat kuća,Trg Sebilj, Kazandžiluk ulica, Baščaršijska džamija iz XVI veka, stara pravoslavna crkva, jevrejski hram i sinagoga. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. 

Fakultativni odlazak na Vrelo Bosne

Polazak za Srbiju  u vecernjim časovima. Dolazak na mesto polaska oko ponoći.

Vrelo Bosne – Fakultativni obilazak

Aranžman obuhvata:

• Prevoz turističkim autobusom na datoj relaciji (AC, CD-DVD opša)

* Usluge turističkog pratioca grupe tokom putovanja,

• Usluge lokalnog  turističkog vodiča u Sarajevu,

• Agencijske usluge.

Aranžman ne obuhvata:

• Putno zdravstveno osiguranje

• Individualne troškove

• Fakultativni izlet :

• Vrelo Bosne – cena ulaznice  500 rsd.

Uslovi plaćanja:

• Plaćanje se vrši u III rate

OPŠTE NAPOMENE:

NAPOMENA

** OBAVEZNA DOKUMENTA ZA ULAZAK U FEDERACIJU BIH SU VAŽEĆA BIOMETRIJSKA LIČNA KARTA

** ZA DECU DO 18 GODINA POTREBNA JE OVERENA SAGLASNOST  KOD NOTARA I BIOMETRIJSKI PASOŠ

**U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

 **Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.

Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

FAKULTATIVNI IZLETI: 

Izleti se organizuju u saradnji sa lokalnim partnerom. Cene izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnog izleta je 15/25  putnika ZAVISNOSTI KOJIM ĆE SE PREVOZNIM SREDSTVOM OBAVLJATI PREVOZ (AUTOBUS OD 20 SEDIŠTA ILI AUTOBUS OD 50 SEDIŠTA), a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije…


U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Organizator putovanja ne snosi odgovornost za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

ARANŽMAN IZRAĐEN NA BAZI 20/40 PUTNIKA U ZAVISNOSTI KOJIM ĆE SE PREVOZNIM SREDSTVOM OBAVLJATI PREVOZ (AUTOBUS OD 20 SEDIŠTA ILI AUTOBUS OD 50 SEDIŠTA)

NAPOMENA ZA PUTNIKA: Zakona o zaštiti potrošača (Član 109.stav1.) Potrošač je dužan da organizatora,lokalnog predstavnika organizatora ili lokalnu agenciju na koju je organizator ili posrednik uputio potrošača za slučaj potrebe pružanja određene pomoći,u pisanoj formi,na papiru ili na drugi odgovarajući način,obavesti o nedostacima izvršenih usluga,najkasnije u roku od mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka.

Zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o turističkom putovanju, i dostupnost podataka (Član 93. i Član 94,):

Organizator turističkog putovanja ,odnosno posrednik u prodaji turističkog putovanja je dužan da u primerenom roku,pre zaključenja ugovora o turističkom putovanju,na srpskom jeziku obavesti potrošača iz člana 93.ovog zakona:1.prodajnoj ceni; 2. Ukupnom iznosu sredstava koji je dužan da plati pre otpočinjanja turističkog putovanja;3.odredistu,prevozu,datumima,vreme i mesto polaska i povratka;4.vremenu i mestu privremenog zaustavljanja;5:smeštajnom objektu;6.broju,rasporedu,brsti,karakteristikama i načinu usluživanja obroka;7.posetama i izletima kao i drugim uslugama koje su uključene u cenu tur.aranžmana;8.mogućnosti osiguranja;9.podacima potrebnim za rezervaciju turističkog putovanja I dokumentimai rokovima neophodnim za pribavljanje vize;10.potpunim i važećim zdravstvenim ustanovama koji zahtevaju za turističko putovanje i boravak uz detaljne zdravstvene preporuke;11.uslovljavanju realizacije turističkog putovanja,broju prijavljenih putnika i roku za obaveštenje potrošača o raskidu ugovora o turističkom putovanju u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika;12.nazivu,poslovnog imena organizatora,odnosno posrednika radi dostavljanja pismena u sudskom postupku;13.nazivu i adresi lica sa kojim je zaključen ugovor o garanciji putovanja za slučaj insolventnosti. Organizator odnosno posrednik je dužan da potrošača na jasan i razumnjiv način obavesti o podacima iz člana 93.ovog zakona:1.bez naknade;2.u pisanoj formi,na papiru ili drugom trajnom nosaču zapisa koji je lako dostupan potrošaču;3.tekstom koji je ispisan simbolima iste veličine kao u ugovoru.

Organizator izleta: Turistička agencija KONDOR TRAVEL AGENCY 036

Tek.račun: 170-50029537000-10.Prema Zakonu o turizmu izlet ne podleže obavezi garancije putovanja.

ETNO SELO STANIŠIĆI – JEDNODNEVNI IZLET

TERMINI : 13.09.2020 I 04.10.2020. / NEDELJA

CENA ZA POLAZAK IZ KRALJEVA : 1800 RSD

Etno selo STANIŠIĆI osnovano je 2003. godine, zahvaljujući inspiraciji Borisa Stanišića. Tokom nekoliko godina putovao je po srpskim selima srednje Bosne u potrazi za starim kućama i predmetima koji će sačuvati predstavu o tome kako se živelo u periodu kraja 19. i početkom 20. veka. Tako je nastalo autentično planinsko selo u sred semberijske ravnice. U selu se danas izdvajaju dve celine. Jedna, sazdana od drveta, predstavlja svetovni život. Čine je drvene kuće – brvnare sa pokućstvom i upotrebnim predmetima iz iste epohe. Kuće povezuju popločane kamene staze, a u centru sela su dva jezera. Druga celina je duhovnog karaktera i predstavljena je srednjevjekovnom arhitekturom građenom u kamenu, koja je u stvari skup replika istorijskog i religijskog značaja.

PROGRAM PUTOVANJA:

Polazak autobusa u 06:00h iz Kraljeva, autobuska stanica kod PASARELE. Vožnja preko Čačka, G.Milanovca, Ljiga, Banje Vrujici. Nastavak puta do manastira Kaona i obilazak istog. Put nastavljamo preko Šapca ka etno selu Stanišići sa usputnim pauzama radi odmora.

Slobodno vreme za obilazak etno sela Stanišići. U dogovoreno vreme odlazak do Bijeljine i obilazak znamenitosti do 20h kada je predvidjeno vreme polaska za Kraljevo.

Dolazak na mesto polaska oko ponoci (u zavisnosti od zadržavanja na granicnim prelazima)

Etno Selo “Stanišići” – snimak iz vazduha
Manastir Kaona – 4k snimak iz vazduha

Aranžman obuhvata:

– Prevoz modernim, turističkim autobosom  na nevedenoj relaciji  20/49/56 sedista  ;

– Usluge predstavnika agencije

– Organizacione troskove putovanja

Aranžman ne obuhvata:

– osiguranje ;

Ulaznice za muzeje i druge ustanove;

– Individualne troškove putnika;

Uslovi plaćanja:

• Plaćanje se vrši u III rate

NAPOMENA:

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

ARANŽMAN IZRAĐEN NA BAZI 20/40 PUTNIKA U ZAVISNOSTI KOJIM ĆE SE PREVOZNIM SREDSTVOM OBAVLJATI PREVOZ (AUTOBUS OD 20 SEDIŠTA ILI AUTOBUS OD 50 SEDIŠTA)

Organizator izleta: Turistička agencija KONDOR TRAVEL AGENCY 036

Tek.račun: 170-50029537000-10. Prema Zakonu o turizmu izlet ne podleže obavezi garancije putovanja.

VIŠEGRAD – ZLATIBOR ( EL PASO CITY) – JEDNODNEVNI IZLET

TERMINI: 12.09.2020 I 27.09.2020 / SUBOTA I NEDELJA

CENA ZA POLAZAK IZ KRALJEVA : 1200 RSD

Program putovanja:

Polazak iz Kraljeva u u 06h sa parkinga autobuske stanice „PASARELA“. Putovanje  preko Zlatibora i Užica do Višegrada sa usputnim pauzama radi odmora. Obilazak čuvenog mosta iz romana „Na Drini Ćuprija“  Andrićgrada ili individualno krstarenje Drinom.

Polazak iz Višegrada ka El Paco City  u 13h. El Paso City dobio je naziv po istoimenom pograničnom gradu u Sjedinjenim Američkim Državama. Kao što reka Rio Grande, čini prirodnu granicu između SAD i Meksika, tako i reka koja protiče kompleksom El Paso City- ja na Zlatiboru, deli dve tematske celine na Američki i Srpski deo. Istovremeno ovo je i mesto susreta dve kulture. Sa jedne strane reke nalazi se kaubojski grad i indijansko selo, dok je na drugoj obali smešten Srpski deo sa crkvom i simpatičnim Zlatiborskim zaseokom. Prolaskom kroz El Paso City doživećete dva različita podneblja u istom vremenskom periodu od 1865. do 1890. godine, ali na različitim krajevima sveta. Slobodno vreme za obilazak.

Nastavak puta ka Zlatiboru. Slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti do predviđenog  polaska za Kraljevo u popodnevnim časovima. Povratak u Kraljevo u večernjim časovima..

ARANŽMAN OBUHVATA:

prevoz na datoj relaciji modernism turističkim autobusom

organizacione troškove putovanja

obilaske prema programu

usluge predstavnika agencije

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

ulaznice za El Paso City – 250 rsd za odrasle i 200 rsd za decu

individualno krstarenje Drinom

ostale ne pomenute usluge

individualne troškove

 Način plaćanja:

• Plaćanje se vrši u II rate:

  – I rata: 50% prilikom rezervacije,

    – II rata: ostatak duga 50% 10 dana pre  polaska.

NAPOMENA :

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

 Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Organizator putovanja ne snosi odgovornost za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što jeza nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

ARANŽMAN RAĐEN NA BAZI 20/40 PUTNIKA U ZAVISNOSTI KOJIM ĆE SE PREVOZNIM SREDSTVOM OBAVLJATI PREVOZ (AUTOBUS OD 20 SEDIŠTA ILI AUTOBUS OD 50 SEDIŠTA)

NAPOMENA ZA PUTNIKA: Zakona o zaštiti potrošača (Član 109. stav1.) Potrošač je dužan da organizatora,lokalnog predstavnika organizatora ili lokalnu agenciju na koju je organizator ili posrednik uputio potrošača za slučaj potrebe pružanja određene pomoći,u pisanoj formi,na papiru ili na drugi odgovarajući način,obavesti o nedostacima izvršenih usluga,najkasnije u roku od mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka.

Zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o turističkom putovanju, i dostupnost podataka (Član 93. i Član 94,) :

Organizator turističkog putovanja ,odnosno posrednik u prodaji turističkog putovanja je dužan da u primerenom roku,pre zaključenja ugovora o turističkom putovanju,na srpskom jeziku obavesti potrošača iz člana 93.ovog zakona:1.prodajnoj ceni; 2. Ukupnom iznosu sredstava koji je dužan da plati pre otpočinjanja turističkog putovanja;3.odredistu,prevozu,datumima,vreme i mesto polaska i povratka;4.vremenu i mestu privremenog zaustavljanja;5:smeštajnom objektu;6.broju,rasporedu,brsti,karakteristikama i načinu usluživanja obroka;7.posetama i izletima kao i drugim uslugama koje su uključene u cenu tur.aranžmana;8.mogućnosti osiguranja;9.podacima potrebnim za rezervaciju turističkog putovanja I dokumentimai rokovima neophodnim za pribavljanje vize;10.potpunim i važećim zdravstvenim ustanovama koji zahtevaju za turističko putovanje i boravak uz detaljne zdravstvene preporuke;11.uslovljavanju realizacije turističkog putovanja,broju prijavljenih putnika i roku za obaveštenje potrošača o raskidu ugovora o turističkom putovanju u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika;12.nazivu,poslovnog imena organizatora,odnosno posrednika radi dostavljanja pismena u sudskom postupku;13.nazivu i adresi lica sa kojim je zaključen ugovor o garanciji putovanja za slučaj insolventnosti. Organizator odnosno posrednik je dužan da potrošača na jasan i razumnjiv način obavesti o podacima iz člana 93.ovog zakona:1.bez naknade;2.u pisanoj formi,na papiru ili drugom trajnom nosaču zapisa koji je lako dostupan potrošaču;3.tekstom koji je ispisan simbolima iste veličine kao u ugovoru.

Organizator izleta: Turistička agencija KONDOR TRAVEL AGENCY 036
Tek.račun: 170-50029537000-10.
Prema Zakonu o turizmu izlet ne podleže obavezi garancije putovanja.

UVAC – JEDNODNEVNI IZLET

KRALJEVSTVO BELOGLAVOG SUPA

TERMINI: 06.09.2020. i 19.09.2020.

CENA ARANŽMANA:  3000.00 RSD

Program putovanja:

Polazak iz Kraljeva oko 06:00h Pasarela kod autobuske stanice. Vožnja preko Ivanjice uz kraću pauzu radi odmora i osveženja. Dolazak do Kušića. Kraći predah, pauza za fotografisanje i nastavak putovanja ka Sjenici.

Odlazak na Sjeničko (Uvačko) jezero, gde nas čekaju ljubazni domaćini. Napuštanje autobusa. Odlazak do kampa odakle krećemo vožnju čamcima i posetu Ledene pećine. Splavarenje Uvačkim jezerom u dužini od oko 12-13 km, posmatranje beloglavih supova i drugih ptica na gnezdima i u letu. Obilazak pećine u dužini od oko 700 metara.

U povratku odlazak na vidikovac Molitva, odakle se pruža spektakularni pogled na kanjon Uvca. Po povratku slobodno vreme za odmor, šetnju, ručak u prirodi. Mogućnost kupovine domaćih proizvoda (sir, kajmak, paprika u pavlaci, sudžuk, med…)

Polazak u kasnim popodnevnim satima. Dolazak na mesto polaska oko ponoći.

POGLEDAJTE VIDEO I SAZNAJTE NESTO VISE O REZERVATU PRIRODE UVAC

Aranžman obuhvata:

• Prevoz turističkim autobusom 16 do 50 sedišta na datoj relaciji

• Turistički pratilac puta za sve vreme izleta

• Obilaske prema programu

• Troškovi organizacije putovanja

• Vožnju čamcima – 1250.00 po osobi

• Ulaznicu za pećinu – 250.00 po osobi

• Odlazak na vidikovac Molitva” – 700.00 po osobi

Aranžman ne obuhvata:

• Individualne troškove

Mogući načini plaćanja :

• Plaćanje se vrši u 3 rate:

     –   30% prilikom rezervacije,                 

     –  ostatak duga 10 dana pre polaska ili u 2 mesečne rate čekovima

NAPOMENA:

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Organizator putovanja ne snosi odgovornost za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

ARANŽMAN RAĐEN NA BAZI 20/40/65 PUTNIKA U ZAVISNOSTI KOJIM ĆE SE PREVOZNIM SREDSTVOM OBAVLJATI PREVOZ (AUTOBUS OD 20 SEDIŠTA ILI AUTOBUS OD 50 SEDIŠTA)

NAPOMENA ZA PUTNIKA: Zakona o zaštiti potrošača (Član 109.stav1.) Potrošač je dužan da organizatora,lokalnog predstavnika organizatora ili lokalnu agenciju na koju je organizator ili posrednik uputio potrošača za slučaj potrebe pružanja određene pomoći,u pisanoj formi,na papiru ili na drugi odgovarajući način,obavesti o nedostacima izvršenih usluga,najkasnije u roku od mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka.

Zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o turističkom putovanju, i dostupnost podataka (Član 93. i Član 94,) :

Organizator turističkog putovanja ,odnosno posrednik u prodaji turističkog putovanja je dužan da u primerenom roku,pre zaključenja ugovora o turističkom putovanju,na srpskom jeziku obavesti potrošača iz člana 93.ovog zakona:1.prodajnoj ceni; 2. Ukupnom iznosu sredstava koji je dužan da plati pre otpočinjanja turističkog putovanja;3.odredistu,prevozu,datumima,vreme i mesto polaska i povratka;4.vremenu i mestu privremenog zaustavljanja;5:smeštajnom objektu;6.broju,rasporedu,brsti,karakteristikama i načinu usluživanja obroka;7.posetama i izletima kao i drugim uslugama koje su uključene u cenu tur.aranžmana;8.mogućnosti osiguranja;9.podacima potrebnim za rezervaciju turističkog putovanja I dokumentimai rokovima neophodnim za pribavljanje vize;10.potpunim i važećim zdravstvenim ustanovama koji zahtevaju za turističko putovanje i boravak uz detaljne zdravstvene preporuke;11.uslovljavanju realizacije turističkog putovanja,broju prijavljenih putnika i roku za obaveštenje potrošača o raskidu ugovora o turističkom putovanju u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika;12.nazivu,poslovnog imena organizatora,odnosno posrednika radi dostavljanja pismena u sudskom postupku;13.nazivu i adresi lica sa kojim je zaključen ugovor o garanciji putovanja za slučaj insolventnosti. Organizator odnosno posrednik je dužan da potrošača na jasan i razumnjiv način obavesti o podacima iz člana 93.ovog zakona:1.bez naknade;2.u pisanoj formi,na papiru ili drugom trajnom nosaču zapisa koji je lako dostupan potrošaču;3.tekstom koji je ispisan simbolima iste veličine kao u ugovoru.

Organizator izleta: Turistička agencija KONDOR TRAVEL AGENCY 036
Tek.račun: 170-50029537000-10.
Prema Zakonu o turizmu izlet ne podleže obavezi garancije putovanja.

MANASTIR TUMANE – JEDNODNEVNI IZLET

MANASTIR TUMANESREBRNO JEZEROMANASTIR NIMNIK

TERMIN : 22.11.2020. / NEDELJA

CENA ARANŽMANA : 1500 din

Program putovanja :

Polazak iz Kraljeva u 06:30h sa parkinga autobuske stanice PASARELA. Vožnja preko Trstenika, Aleksandrovca i Kruševca do Manastira Tumane.

Manastir Tumane osnovan je u drugoj polovini XIV veka, kao zadužbina kosovskog junaka Miloša Obilića. Za ime manastira vezano je nekoliko predanja, jedno od njih da je Miloš prilikom odlaska u lov nehotice  ranio isposnika Zosima Sinajita koji je prebivao u obližnjoj pećini. Kada ga je poneo vidaru na lečenje pustinjak mu reče Tu mani tj. Nema leka – pusti da tu umrem. Da okaje greh Miloš podiže zadužbinu – manastir u koji položi Zosimove mošti. Dok je zidao manastir stiže knežev poziv da dođe u boj. Tu mani, pa dođi na Kosovo. Od dvostrukog tu mani manastir dobija ime Tuman. Dolazak u manastir prepodnevnim satima, sledi liturgija, slobodno vreme za obilazak i razledanje manastira.

Nastavak puta do Srebrnog jezera, slobodno vreme za razgledanje i šetnju na obalama Srebrnog jezera.

Putovanje nastavljamo do manastira Nimnik. Pripada Eparhiji braničevskoj. Manastir sa crkvom posvećenoj Prenosu moštiju Svetog Nikolaja Mirlikijskog predstavljaju kao celina nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture. Nalazi se na putu Požarevac – Veliko Gradište, a na jugoistoku od sela Kurjače (opština Veliko Gradište) , na 3 km udaljenosti od puta, u hrastovoj šumi. Ime manastira potiče verovatno od vlaške reči „nimik“ (neznan, nepoznat) po nepoznatom svetitelju čiji se grob nalazi u kapeli Svetinja uz crkvu.

Nastavak puta ka Kraljevu preko Kruševca, Aleksandrovca, Trstenika i Vrnjačke Banje. Dolazak u Kraljevo je predviđen u večernjim časovima.

Kraj programa.

Polazak iz Kraljeva, Vrnjačke Banje, Trstenika , Kruševca

Cena aranžmana obuhvata:

• Prevoz autobusom turističke klase (tv,dvd,klima) prema programu putovanja / mesta se  određuju prema prijavi;

• Organizaciju i tehničko vođstvo puta sa licenciranim turističkim vodičem.

Cena aranžmana ne obuhvata:

• Individualne troškove putnika.

  Način plaćanja:

• Plaćanje se vrši u III rate:

NAPOMENA :

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Organizator putovanja ne snosi odgovornost za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku.

Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

ARANŽMAN RAĐEN NA BAZI 20/40 PUTNIKA U ZAVISNOSTI KOJIM ĆE SE PREVOZNIM SREDSTVOM OBAVLJATI PREVOZ (AUTOBUS OD 20 SEDIŠTA ILI AUTOBUS OD 50 SEDIŠTA)

NAPOMENA ZA PUTNIKA: Zakona o zaštiti potrošača (Član 109.stav1.) Potrošač je dužan da organizatora,lokalnog predstavnika organizatora ili lokalnu agenciju na koju je organizator ili posrednik uputio potrošača za slučaj potrebe pružanja određene pomoći,u pisanoj formi,na papiru ili na drugi odgovarajući način,obavesti o nedostacima izvršenih usluga,najkasnije u roku od mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka.

Zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o turističkom putovanju, i dostupnost podataka (Član 93. i Član 94,) :

Organizator turističkog putovanja ,odnosno posrednik u prodaji turističkog putovanja je dužan da u primerenom roku,pre zaključenja ugovora o turističkom putovanju,na srpskom jeziku obavesti potrošača iz člana 93.ovog zakona:1.prodajnoj ceni; 2. Ukupnom iznosu sredstava koji je dužan da plati pre otpočinjanja turističkog putovanja;3.odredistu,prevozu,datumima,vreme i mesto polaska i povratka;4.vremenu i mestu privremenog zaustavljanja;5:smeštajnom objektu;6.broju,rasporedu,brsti,karakteristikama i načinu usluživanja obroka;7.posetama i izletima kao i drugim uslugama koje su uključene u cenu tur.aranžmana;8.mogućnosti osiguranja;9.podacima potrebnim za rezervaciju turističkog putovanja I dokumentimai rokovima neophodnim za pribavljanje vize;10.potpunim i važećim zdravstvenim ustanovama koji zahtevaju za turističko putovanje i boravak uz detaljne zdravstvene preporuke;11.uslovljavanju realizacije turističkog putovanja,broju prijavljenih putnika i roku za obaveštenje potrošača o raskidu ugovora o turističkom putovanju u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika;12.nazivu,poslovnog imena organizatora,odnosno posrednika radi dostavljanja pismena u sudskom postupku;13.nazivu i adresi lica sa kojim je zaključen ugovor o garanciji putovanja za slučaj insolventnosti. Organizator odnosno posrednik je dužan da potrošača na jasan i razumnjiv način obavesti o podacima iz člana 93.ovog zakona:1.bez naknade;2.u pisanoj formi,na papiru ili drugom trajnom nosaču zapisa koji je lako dostupan potrošaču;3.tekstom koji je ispisan simbolima iste veličine kao u ugovoru.

Organizator izleta: Turistička agencija KONDOR TRAVEL AGENCY 036 Tek.račun: 170-50029537000-10. Prema Zakonu o turizmu izlet ne podleže obavezi garancije putovanja.

Translate »