Archive

August 2020

Browsing

ISTANBUL / 3 NOĆENJA

ISTANBUL / 3 NOĆENJA

Istanbul grad koji leži na dva kontinenta, spoj istoka i zapada, Evrope i Azije, sa svojom raskošnom kulturnom ostavštinom, nikad ne prestaje da oduševljava. Uobličile su ga četiri snažne civilizacije: grčka, rimska, vizantijska i osmanlijska. Kroz istoriju je nosio različita imena: Bizantion, Novi Rim, Konstantinopolj, Carigrad i Istanbul.

Danas je Istanbul velegrad, sa preko 15 miliona stanovnika koji stanuju i rade na dva kontinenta. Moderni Trg Taksim ili kvartovi Bejoglu i Osmanbej, će učiniti da se osećate kao u bilo kojoj svetskoj metropoli, dok ćete se šetajući Sultanahmet trgom neizbežno vratiti par stotina ili čak hiljada godina unazad. Novo i staro, Orijent i Evropa, islam i hrišćanstvo – isprepletene i neraskidivo povezane.

TERMIN PUTOVANJA :

10.11.2021. – 15.11.2021.

CENA ARANŽMANA : 99 €


* MOGUĆNOST ORGANIZOVANOG TRANSFERA  IZ  OSTALIH GRADOVA( MINIMUM 4 PRIJAVLJENA PUTNIKA)

* ZA POLAZAK IZ NIŠA  CENA SE UMANJUJE 10 EUR

POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA ISTANBUL IZ VAZDUHA

Program putovanja:

1. dan (10.11.2020.) – SRBIJA – BUGARSKA 

Polazak iz Srbije sa dogovorenih mesta u dogovoreno vreme. Putovanje preko Bugarske uz kraće usputne pauze radi odmora i regulisanja graničnih formalnosti.

2. dan ( 11.11.2020.) – ISTANBUL

Dolazak u  Istanbul u prepodnevnim časovima.  Panoramsko  razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča, prelazak Bosforskog moreuza u azijski deo i  panorama istorijskog dela Carigrada i Bosfora. U povratku panorama grada Palata Dolma Bahče, trgovački i poslovni kvartovi Bjegolu i Taxim, Zlatni rog i kula Galata. Smestaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan ( 12.11.2020.) – ISTANBUL

Doručak. Slobodno  vreme ili fakultativni obilazak istorijskog i muzejskog dela grada:Plava džamija, Aja Sofia,Top Kapi Saraj… Slobodno popodne za individualni obilazak grada i Kapali čaršije. Uveče odlazak na nezaobilazno: “Tursko veče” uz muzičko zabavni program, orijentalni ples i večeru (fakultativno). Noćenje.

4. dan ( 13.11.2020.) – ISTANBUL

Doručak. Slobodno vreme za šoping, individualni program. (Fakultativno) odlazak u Vaseljensku patrijarsiju i plovidbu po Bosforu, pored najlepših palata. Obilazak  muzeja – dvorca Dolma Bahče (fakultativno). Slobodno vreme. Noćenje.

5. dan (14.11.2020.) – ISTANBUL  

Doručak. Napustanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. (Fakultativno) odlazak na Princevska ostrva ili (fakultativno ) odlazak u Miniaturk i zicaru  Pier Loti. U 16:00h polazak za Srbiju. Noćna vožnja.

6. dan (15.11.2020.) KRALJEVO

Dolazak u  mesto polaska  u jutarnjim časovima, a sve u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa.

ARANŽMAN  OBUHVATA :  

– Prevoz modernim visokopodnim turističkim autobusom (klima, DVd-Mp3)

– 3 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3* u Istanbulu

– Stručnog vodiča ispred agencije

– Lokalnog vodiča u Istanbulu

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

– Putno osiguranje pokrice COVID19 – 1.228 dinara

 Fakultativne izlete:

– Krstarenje Bosforom i Vaseljenska Petrijaršija ( prevoz, vodič, brod) – 20 €

– Hipodrom, Plava dzamija, Aja Sofija, Topkapi (osnovna ulaznica, slušalice, vodič) – 30 €

– Tursko Veče na brodu – 35€/40€

– Dolmabahče( prevoz, ulaznica, vodič) – 30 €

– Miniaturk i Pier Loti – 15 €

– Prinčevska ostrva – 15 €

Za realizaciju fakultativnih programa potrebno je minimum 20 putnika

USLOVI I NAČINI PLAĆANJA:

Cene su izražene u eurima, a plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan plaćanja, u skladu sa sledećim uslovima:

– Prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 15- 10 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)

– Prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od  30 %, ostatak narate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle realizovanog putovanja

– Platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja

NAPOMENE:

-Za realizaciju putovanja minimum 40 putnika

– Garancija za odloženo plaćanje su čekovi građana ili Administrativna zabrana

– Organizator zadržava pravo izmene toka programa u cilju bolje realizacije istog

– Putnik je dužan da se upozna sa opštim uslovima putovanja agencije Plana Tours Plus koja poseduje licencu OTP 489/2020 od 15.12.2020.

Za ulazak u R. Tursku rok važenja putne isprave mora biti najmanje  6 meseci od dana ulaska u R. Tursku.

Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Opštim uslovima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Preporučuje se putnicima, državljanima R. Srbije, da se informišu o uslovima ulaska u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putuju.U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Plana Tours Plus licenca OTP 489/2020 koja važi od 15.12.2020.

JEZERO „ZAOVINE“ – JEZERO „PERUĆAC“- REČICA „VRELO“ – „ KUĆICA NA DRINI“ – MANASTIR „RAČA“ – JEDNODNEVNI IZLET

JEZERO „ZAOVINE“ – JEZERO „PERUĆAC“ – REČICA „VRELO“ –
„ KUĆICA NA DRINI“ -MANASTIR „RAČA“

TERMINI : 05.09.2020 i 26.09.2020

CENA ARANŽMANA : 2000 RSD

Program putovanja:

Polazak iz Kraljeva u 06h sa parkinga autobuske stanice PASARELA. Putovanje preko Čačka i Užica prema Tari. Obilazak jezera Zaovine. Kraća pauza na vidikovcu „Banjska stena“ sa koga se vidi prelepa Panorama reke Drine i jezera.

Putovanje nastavljamo prema jezeru Perućac gde je planirano krstarenje u trajanju od 2h. Veštačko jezero nastalo je pregrađivanjem reke Drine, Po završetku krstarenja, sledi obilazak rečice “Vrelo” – najkraće rečice u Srbiji, koje se zove još i “Godina”, jer je duga samo 365 metara.

Odlazak do Bajine Bašte i kućice na Drini, pauza za ručak, a zatim obilazak manastira Rača koji potiče iz 13 veka , zadužbine kralja Dragutina Nemanjića i predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od velikog značaja Nakon toga slobodno vreme za šetnju i obilazak Bajine Bašte.

Polazak za Kraljevo u 19h. Povratak na mesto polaska u večernjim časovima.

Kraj puta.

ARANŽMAN OBUHVATA :

• Prevoz na datoj relaciji modernim turistickim autobusom

• Usluge predstavnika agencije

• Organizacione troskove putovanja

• Lokalnog vodiča

• Obilaske prema programu

• Krstarenje rekom Drinom

ARANŽMAN NE OBUHVATA :

• Individualne troškove

• Ručak – 500.00 RSD

Način plaćanja :

Plaćanje se vrši u II rate:

• I rata : 50% prilikom rezervacije,

• II rata : ostatak duga 50% 10 dana pre polaska.

Napomena :

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…). Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Organizator putovanja ne snosi odgovornost za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

ARANŽMAN RAĐEN NA BAZI 20/40 PUTNIKA U ZAVISNOSTI KOJIM ĆE SE PREVOZNIM SREDSTVOM OBAVLJATI PREVOZ (AUTOBUS OD 20 SEDIŠTA ILI AUTOBUS OD 50 SEDIŠTA)

NAPOMENA ZA PUTNIKA: Zakon o zaštiti potrošača (Član 109.stav1.) :

Potrošač je dužan da organizatora,lokalnog predstavnika organizatora ili lokalnu agenciju na koju je organizator ili posrednik uputio potrošača za slučaj potrebe pružanja određene pomoći,u pisanoj formi,na papiru ili na drugi odgovarajući način,obavesti o nedostacima izvršenih usluga,najkasnije u roku od mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka.

Zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o turističkom putovanju, i dostupnost podataka (Član 93. i Član 94,) :

Organizator turističkog putovanja ,odnosno posrednik u prodaji turističkog putovanja je dužan da u primerenom roku,pre

zaključenja ugovora o turističkom putovanju,na srpskom jeziku obavesti potrošača iz člana 93.ovog zakona:1.prodajnoj ceni; 2.

Ukupnom iznosu sredstava koji je dužan da plati pre otpočinjanja turističkog putovanja;3.odredistu,prevozu,datumima,vreme i

mesto polaska i povratka;4.vremenu i mestu privremenog zaustavljanja;5:smeštajnom

objektu;6.broju,rasporedu,brsti,karakteristikama i načinu usluživanja obroka;7.posetama i izletima kao i drugim uslugama koje su uključene u cenu tur.aranžmana;8.mogućnosti osiguranja;9.podacima potrebnim za rezervaciju turističkog putovanja I dokumentimai rokovima neophodnim za pribavljanje vize;10.potpunim i važećim zdravstvenim ustanovama koji zahtevaju za turističko putovanje i boravak uz detaljne zdravstvene preporuke;11.uslovljavanju realizacije turističkog putovanja,broju prijavljenih putnika i roku za obaveštenje potrošača o raskidu ugovora o turističkom putovanju u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika;12.nazivu,poslovnog imena organizatora,odnosno posrednika radi dostavljanja pismena u sudskom postupku;13.nazivu i adresi lica sa kojim je zaključen ugovor o garanciji putovanja za slučaj insolventnosti.

Organizator odnosno posrednik je dužan da potrošača na jasan i razumnjiv način obavesti o podacima iz člana 93.ovog zakona:1.bez naknade;2.u pisanoj formi,na papiru ili drugom trajnom nosaču zapisa koji je lako dostupan potrošaču;3.tekstom koji je ispisan simbolima iste veličine kao u ugovoru.

Organizator izleta: Turistička agencija KONDOR TRAVEL AGENCY 036

Tek.račun: 170-50029537000-10.

Prema Zakonu o turizmu izlet ne podleže obavezi garancije putovanja.

TREBINJE – OBILAZAK SARAJEVA I MOSTARA / 1 NOĆENJE

TREBINJE – MOSTAR – SARAJEVO / 1 NOĆENJE

TERMIN PUTOVANJA : 12/13.09.2020

CENA ARANŽMANA : 45 EUR

PROGRAM PUTOVANJA :

1.DAN 12.09.2020. / SUBOTA

Polazak u 01.00h. Lagana vožnja sa usputnim pauzama radi odmora i regulisanja granicnih formalnosti. Putovanja preko Foče, Goražda do Tjentišta. Obilazak spomenika i kratka pauza.

Nastavak putovanja prema Trebinju. Po dolasku u grad platana odlazak do uzvišenja Crkvina i poseta manastirima Tvrdoš i Hercegovačka Gračanica, koji je i poslednje prebivaliste pesnika Jovana Dučića. Slobodno vreme za individualne aktivnosti .i fotografisanje na prelepom vidikovcu.  Povratak u grad i peščka tura – upoznavanje grada  sa lokalnim vodičem. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme  . Noćenje.

2.DAN 13.09.2020 / NEDELJA

Doručak. Napuštanje hotela  Odlazak za Mostar i obilazak Mostara  bez lokalnog turističkog vodiča : Stari most, Kule Tara i Halebija, Sahat Kula, Kriva ćuprija – jedan od najstarijih očuvanih spomenika iz osmanlijskog perioda, podignuta je pre 1558. godine, Stari most – remek-delo islamske arhitekture. Kujundžiluk – stara mostarska čaršija nalazi se na levoj strani reke Neretve sa svojim radionicama i suvenirnicama.

Nastavak puta ka Sarajevu. Obilazak Sarajeva: Baščaršija, Inat kuća, Gradska većnica, Baščaršijska džamija iz XVI veka, stara pravoslavna crkva, jevrejski hram i sinagoga. Slobodno vreme za individualne aktivnosti.

 Polazak za Srbiju. Pauza u Visegradu . Dolazak  u Kraljevo u kasnim večernjim satima.

Kraj puta.  

ARANŽMAN OBUHVATA:

Prevoz autobusom visoke turističke klase (klima, audio i video oprema)

Smestaj u hotelu  sa 4* na bazi 1 nocenja sa doručkom ;

Usluge  lokalnog vodiča u Trebinju ;

Obilaske po programu ;

Troškove organizacije i vođstva putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

Međunarodno osiguranje ;

 Individualne troškove.

USLOVI I NAČINI PLAĆANJA:

Cene su izražene u eurima, a plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan plaćanja, u skladu sa sledećim uslovima :

Prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 15- 10 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)

Prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od  30 %, ostatak narate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle realizovanog putovanja

Platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja

 Program je rađen na bazi od 20/40/65 putnika.

Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak). Agencija zadržava pravo otkaza aranžmana u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika najkasnije do 5 dana pred polazak na putovanje. Pauze su planirane na 2-2,5h vožnje, zavisno od uslova na putu.

Za ovo putovanje potrebna je nova biometrijska lična karta,. Za maloletna lica koja ne putuju sa roditeljima,potrebna je saglasnost oba roditelja overena kod notara. Ukoliko putuje sa jednim roditeljem, potrebna je saglasnost drugog roditelja.

NAPOMENA: Ovaj program ujedno predstavlja i predugovorno obaveštenje.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja turističke agencije“Kondor Travel” iz Kraljeva OTP 184/2020  Toplice Milana br.3, Tel. 036/338 720; 069/2605 134,

PIB 103827981; MB 2232022, T.R. 170-30009959020-65

SARAJEVO – MOSTAR – VIŠEGRAD / 1 NOĆENJE

SARAJEVO – MOSTAR – VIŠEGRAD – ANDRIĆGRAD

Asocijacija na ovaj grad sa najvećim srcem na Balkanu, obično su muzika i raja. Behar što je jednom Bosnom probeharao, Miljacka što tiho teče, i uvek isto pitanje, jel Sarajevo gdje je nekad bilo… A onda Terbević, Bjelašnica, Igman i Jahorina koje štite ovaj večni grad i čuvaju njegovu dušu zbog koje su ga umetnici oduvek najviše voleli i stvarali svoja velika dela na obe obale Miljacke… Grad u kojem ćete naučiti da malo zastanete, zaboravite na prebrzi tempo života, popijete i pojedete lagano, uživajući u kafi i sarajevskim ćevapima, pitama ispod sača, baklavama…

TERMIN PUTOVANJA: 19/20.09.2020.

CENA ARANŽMANA: 3.900 dinara

SARAJEVO IZ VAZDUHA
MOSTAR IZ VAZDUHA
VIŠEGRAD I ANDRIĆGRAD IZ VAZDUHA

Program putovanja:

1.dan

19.09.2020. – Polazak iz Kraljeva u 04h  sa autobuske stanice Pasarela. Putovanje preko Čačka i Užica do Sarajeva.

Po dolasku obilazak Vrela Bosne a nakon toga obilazak  i panoramsko razgledanje grada sa lokalnim vodičem. : Baščaršija, mostovi na Miljacki, Alipašino polje, Grbavica, Marijin dvor, Skenderija, Narodno pozorište, Gradska većnica, Inat kuća,Trg Sebilj, Kazandžiluk ulica, Baščaršijska džamija iz XVI veka, stara pravoslavna crkva, jevrejski hram i sinagoga.

Nakon obilaska, smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

2.dan

20.09. 2020. – Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativni odlazak u Mostar ili slobodno vreme do polaska oko 18h.  Pauza u Višegradu. Polazak  za Srbiju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi graničnih formalnosti i predaha. Dolazak  u Kraljevo do ponoći.  Kraj programa.

Cena aranžmana obuhvata:

– Prevoz turističkim autobusom ili mini busom na navedenoj relaciji  od 20 do 50 sedišta / mesta se određuju prema prijavi

– Smeštaj u hotelu Walter 4* po lokalnoj kategorizaciji na bazi noćenja sa doručkom

– Razgledanje Sarajeva 

– Turistički vodič / predstavnik agencije

– Troškove organizacije putovanja

– Vrelo Bosne

Cena aranžmana  ne obuhvata:

– Individualne troškove

– Doplata za jednokrevetnu sobu isklučivo na upit

– Fakultativni izlet do Mostara (min.15 pax) 15 evra

– Međunarodno zdravstveno osiguranje

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti

Način plaćanja:

Cene su izražene u eurima, a plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan plaćanja, u skladu sa sledećim uslovima:

• Prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 15- 10 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)

• Prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od  30 %, ostatak narate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle realizovanog putovanja

• Platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja.

OPŠTE NAPOMENE:

Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 15/25 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da private,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete.Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta ( ino-partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava. 
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. 
U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. 
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. 

Tačno vreme i mesto polaska biće poznato dva dana pred putovanje.

Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.

Ovaj program je radjen na bazi minimum 20/40 putnika.

*Organizator putovanja ima pravo da otkaže program najkasnije 5 dana pre početka putovanja.

*Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu

*Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja

*Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u program

Organizator putovanja: Turistička agencija Kondor Travel DOO.

 Tek.račun: 170-30009959020-65. Licenca ministarstva turizma OTP 184/2020  od 01.02.2020..godine. Prema Zakonu o turizmu organizator ima propisanu polisu osiguranja br.146-70005283 za slučaj insolventnosti i odgovornosti za slučaj naknade štete kod osiguravajuće kompanije „DUNAV OSIGURANJE A.D.O.“BEOGRAD,glavna filijala osiguranja Kraljevo.

Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja turističke agencije Kondor Travel.

KRUŠEDOL – SREMSKI KARLOVCI – PETROVARADIN – NOVI SAD

Fruška Gora – Sremski Karlovci – Novi Sad

TERMIN : 10.07.2021 / SUBOTA

CENA ARANŽMANA : 2100 RSD

Sremski Karlovci – saznajte nešto vise o gradu punom istorije !

Program putovanja:

  Polazak iz Kraljeva  u 06h  sa parkinga autobuske stanice Pasarela .

Putovanje preko Kragujevca   i Beograda do manastira Krusedol, uz kracu usputnu pauzu radi odmora. Manastir Krusedol je zaduzbina poslednje despotske porodice u Sremu – Brankovic. Sagradjen je u XVI veku, a u njemu se nalaze mosti patrijarha Arsenija III Carnojevica, Arsenija  IV Jovanovica Sakabente, kneginje Ljubice Obrenovic i kralja Milana Obrenovica.

Nakon obilaska manastira, nastavak putovanja do Sremskih Karlovaca. Panoramsko razgledanje grada: Eparhisjki dvor, Saborna crkva Svetog Nikole, Bogoslovija, Stefaneum, Rimokatolicka crkva Svetog Trojstva, Karlovacka gimnazija, Gradska kuca, Fontana 4 lava..

Slobodno vreme. Putovanje do Petrovaradina. Obilazak Petrovaradinske tvrdjave – “Gibraltara na Dunavu.  Sagradili su je Austrijanci u XVII i XVIII veku radi odbrane od Osmanlija.

Odlazak u Novi Sad. Panoramsko razgledanje grada: Dunavski park, Dunavska i Zmaj Jovina   ulica, Saborna crkva i Vladicanski dvor, Trg Svetozara Miletica, Gradska kuca, Crkva imena Marijinog Matica Srpska.  

Slobodno vreme za setnju i obilazak.  Polazak za Kraljevo  oko 17h. Dolazak u Kraljevo  do 23h.

Aranžman obuhvata:

* Prevoz turističkim autobusom na datoj relaciji (AC, CD-DVD oprema)

* Troskove organizacije i vodjstva puta,

*  Predstavnika agencije / vodica u toku putovanja

Aranžman ne obuhvata:

– Individualne troškove

– Ulaznice za lokalitete po programu

Uslovi plaćanja:

• Plaćanje se vrši u II rate:

     – I rata prilikom rezervacije

       – II rata 15 dana pre  polaska.

Napomena:

 U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

ARANŽMAN IZRAĐEN NA BAZI 20/40 PUTNIKA U ZAVISNOSTI KOJIM ĆE SE PREVOZNIM SREDSTVOM OBAVLJATI PREVOZ (AUTOBUS OD 20 SEDIŠTA ILI AUTOBUS OD 50 SEDIŠTA)

Organizator izleta: Turistička agencija KONDOR TRAVEL AGENCY 036. Tek.račun: 170-50029537000-10.Prema Zakonu o turizmu izlet ne podleže obavezi garancije putovanja.

MANASTIR MILEŠEVA – EL PASO CITY – ZLATIBOR – JEDNODNEVNI IZLET

MANASTIR MILEŠEVA – EL PASO CITY – ZLATIBOR

TERMINI: 13.09.2020 I 26.09.2020. / NEDELJA I SUBOTA

CENA ARANŽMANA : 1.400 DIN

PROGRAM PUTOVANJA :

Polazak iz Kraljeva u jutarnjim časovima sa parkinga autobuske stanice „PASARELA“.

Vožnja do Manastira Mileševa. Manastir Mileševu osnovao je kralj Vladislav, sin Stefana Prvovenčanog i unuk Nemanjin, u prvoj polovini 13. veka. Ugled i visoko mesto u crkvenoj hijerarhiji ovaj hram duguje i činjenici da je u njemu sahranjeno telo Svetog Save. U Mileševi se 1377. godine krunisao za kralja Bosne i Srbije kralj Tvrtko, Nalazi se na reci Mileševci. Predstavlja nepokretno kulturno dobro od  izuzetnog značaja.

Dolazak u manastir u prepodnevnim časovima, slobodno vreme za razgledanje i obilazak manastira.

Putovanje nastaljamo ka tematskom parku u blizini Zlatibora pod nazivom El Paso City. Autentičan kaubojski grad i prostire se na oko 6 hektara. Dobio je naziv po istoimenom pograničnom gradu u SAD. Mesto je susreta dve kulture. Kratak obilazak.

  Odlazak na Zlatibor. Slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti.. Polazak za Kraljevo u popodnevnim satima. Dolazak u Kraljevo u večernim satima. Kraj puta

Manastir Mileševa iz vazduha
EL PASO CITY – ZLATIBOR

ARANŽMAN OBUHVATA:

• Prevoz na datoj relaciji modernism turističkim autobusom

• Usluge predstavnika agencije

• Organizacione troškove putovanja

• Obilaske prema programu

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

• Ulaznice za El Paso City – 250 rsd za odrasle i 200 rsd za decu

• Individualne troškove

 

 Način plaćanja:

• Plaćanje se vrši u II rate:

  – I rata : 50% prilikom rezervacije, 

 II rata : ostatak duga 50%, 10 dana pre  polaska.

Napomena: 

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

 Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Organizator putovanja ne snosi odgovornost za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što jeza nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

ARANŽMAN RAĐEN NA BAZI 20/40 PUTNIKA U ZAVISNOSTI KOJIM ĆE SE PREVOZNIM SREDSTVOM OBAVLJATI PREVOZ (AUTOBUS OD 20 SEDIŠTA ILI AUTOBUS OD 50 SEDIŠTA)

NAPOMENA ZA PUTNIKA: Zakona o zaštiti potrošača (Član 109.stav1.) Potrošač je dužan da organizatora,lokalnog predstavnika organizatora ili lokalnu agenciju na koju je organizator ili posrednik uputio potrošača za slučaj potrebe pružanja određene pomoći,u pisanoj formi,na papiru ili na drugi odgovarajući način,obavesti o nedostacima izvršenih usluga,najkasnije u roku od mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka.

Zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o turističkom putovanju, i dostupnost podataka (Član 93. i Član 94,) :

Organizator turističkog putovanja ,odnosno posrednik u prodaji turističkog putovanja je dužan da u primerenom roku,pre zaključenja ugovora o turističkom putovanju,na srpskom jeziku obavesti potrošača iz člana 93.ovog zakona:1.prodajnoj ceni; 2. Ukupnom iznosu sredstava koji je dužan da plati pre otpočinjanja turističkog putovanja;3.odredistu,prevozu,datumima,vreme i mesto polaska i povratka;4.vremenu i mestu privremenog zaustavljanja;5:smeštajnom objektu;6.broju,rasporedu,brsti,karakteristikama i načinu usluživanja obroka;7.posetama i izletima kao i drugim uslugama koje su uključene u cenu tur.aranžmana;8.mogućnosti osiguranja;9.podacima potrebnim za rezervaciju turističkog putovanja I dokumentimai rokovima neophodnim za pribavljanje vize;10.potpunim i važećim zdravstvenim ustanovama koji zahtevaju za turističko putovanje i boravak uz detaljne zdravstvene preporuke;11.uslovljavanju realizacije turističkog putovanja,broju prijavljenih putnika i roku za obaveštenje potrošača o raskidu ugovora o turističkom putovanju u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika;12.nazivu,poslovnog imena organizatora,odnosno posrednika radi dostavljanja pismena u sudskom postupku;13.nazivu i adresi lica sa kojim je zaključen ugovor o garanciji putovanja za slučaj insolventnosti. Organizator odnosno posrednik je dužan da potrošača na jasan i razumnjiv način obavesti o podacima iz člana 93.ovog zakona:1.bez naknade;2.u pisanoj formi,na papiru ili drugom trajnom nosaču zapisa koji je lako dostupan potrošaču;3.tekstom koji je ispisan simbolima iste veličine kao u ugovoru.

Organizator izleta: Turistička agencija KONDOR TRAVEL AGENCY 036 Tek.račun: 170-50029537000-10.

Prema Zakonu o turizmu izlet ne podleže obavezi garancije putovanja.

SARAJEVO – JEDNODNEVNI IZLET

SARAJEVO – VIŠEGRAD – ANDRIĆGRAD

TERMIN: 14.11.2021 / NEDELJA

CENA ARANŽMANA : 1800 RSD

Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i njen najveći urbani, kulturni i ekonomski centar. Uz nekoliko nacionalnih i gradskih pozorišnih kuća, muzeja i kulturnih institucija, Sarajevo je i važno mesto na kulturnoj mapi ovog dela evropskog kontinenta. Svake je godine grad na reci Miljacki domaćin niza kulturnih festivala međunarodnog karaktera, među kojima su najznačajniji: Sarajevski filmski festival (SFF), Sarajevski jazz festival, letni kulturni festival “Baščaršijske noći”, teatarski festival novih produkcija “MESS”, “Sarajevska zima” i Svetski televizijski festival orijentalne muzike. Sarajevo – Olimpijski grad i grad kojeg nazivaju evropskim Jerusalimom. Duh zapada i istoka. Ljudi vrlo rado odlaze u ovaj grad, jer nudi jedinstvenu kulturnu baštinu. Čarobni grad u kojem ćete naučiti da malo zastanete, zaboravite na prebrzi tempo života, popijete i pojedete lagano, uživajući u kafi i sarajevskim ćevapima, pitama ispod sača, baklavama…

Sarajevo iz vazduha

Program putovanja:

Polazak iz Kraljeva u 02:30h ( PASARELA – autobuska stanica). Nastavak puta preko Romanije do Sarajeva.

 Dolazak u Sarajevo u prepodnevnim satima, panoramsko razgledanje grada uz pratnju vodiča: Baščaršija,  mostovi na Miljacki, Marijin dvor, Skenderija, Narodno pozorište, Gradska većnica, Inat kuća,Trg Sebilj, Kazandžiluk ulica, Baščaršijska džamija iz XVI veka, stara pravoslavna crkva, jevrejski hram i sinagoga. Slobodno vreme za individualne aktivnosti.

 Fakultativni odlazak na Vrelo Bosne ukoliko uslovi budu dozvoljavali.

Sledi putovanje do Višegrada sa usputnim pauzama radi graničnih formalnosti. Obilazak čuvenog mosta iz romana „Na Drini Ćuprija“ i Andrićgrada.

Polazak za Srbiju  u vecernjim časovima. Dolazak na mesto polaska oko ponoći.

Vrelo Bosne – Fakultativni obilazak

Aranžman obuhvata:

• Prevoz turističkim autobusom na datoj relaciji (AC, CD-DVD opša)

* Usluge turističkog pratioca grupe tokom putovanja,

• Usluge lokalnog  turističkog vodiča u Sarajevu,

• Agencijske usluge.

Aranžman ne obuhvata:

• Putno zdravstveno osiguranje

• Individualne troškove

• Fakultativni izlet do Vrela Bosne. Cena ulaznice je 500 rsd.

• Krstarenje rekom Drinom u Višegradu uz pratnju vodica( Brodićem obilazak Ćuprije, Kule Kraljevića Marka, kuće Ive Andrića, obilazak Andrić grada…). – Cena krstarenja je 500 rsd.

Uslovi plaćanja:

• Plaćanje se vrši u II rate

OPŠTE NAPOMENE:

** OBAVEZNA DOKUMENTA ZA ULAZAK U FEDERACIJU BIH SU VAŽEĆA BIOMETRIJSKA LIČNA KARTA

** ZA DECU DO 18 GODINA POTREBNA JE OVERENA SAGLASNOST  KOD NOTARA I BIOMETRIJSKI PASOŠ

**U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

 **Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.

Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

NAPOMENA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

ARANŽMAN IZRAĐEN NA BAZI 20/40 PUTNIKA U ZAVISNOSTI KOJIM ĆE SE PREVOZNIM SREDSTVOM OBAVLJATI PREVOZ (AUTOBUS OD 20 SEDIŠTA ILI AUTOBUS OD 50 SEDIŠTA)

Organizator izleta: Turistička agencija KONDOR TRAVEL AGENCY 036

Tek.račun: 170-50029537000-10.

Prema Zakonu o turizmu izlet ne podleže obavezi garancije putovanja.

ETNO SELO STANIŠIĆI – JEDNODNEVNI IZLET

Sa posetom Banje Dvorovi i Bijeljine

TERMIN : 13.11.2021. / SUBOTA

CENA ZA POLAZAK IZ KRALJEVA : 1800 RSD

Cena za polazak iz Čačka i Gornjeg Milanovca : 1700 RSD

Etno selo STANIŠIĆI osnovano je 2003. godine, zahvaljujući inspiraciji Borisa Stanišića. Tokom nekoliko godina putovao je po srpskim selima srednje Bosne u potrazi za starim kućama i predmetima koji će sačuvati predstavu o tome kako se živelo u periodu kraja 19. i početkom 20. veka. Tako je nastalo autentično planinsko selo u sred semberijske ravnice. U selu se danas izdvajaju dve celine. Jedna, sazdana od drveta, predstavlja svetovni život. Čine je drvene kuće – brvnare sa pokućstvom i upotrebnim predmetima iz iste epohe. Kuće povezuju popločane kamene staze, a u centru sela su dva jezera. Druga celina je duhovnog karaktera i predstavljena je srednjevjekovnom arhitekturom građenom u kamenu, koja je u stvari skup replika istorijskog i religijskog značaja.

PROGRAM PUTOVANJA:

Polazak iz Kraljeva u 05h. Voznja sa kracim pauzom za odmor.Dolazak u Banju Dvorovi, kratko slobodno vreme za kafu.

Nastavak puta ka Bijeljini. Poseta manastira – crkve Sveti Vasilije Ostroški, koji je sagrađen 2001. godine sa zvonikom i satom visokim preko 30 m koji dominira okolinom i predstavlja simbol manastira. Slobodno vreme u centru Bijeljine.

Odlazak u etno selo Stanišići. Slobodno popodne i uživanje uz žubor potoka i čeketanje vodenice potočare.

Polazak ka Srbiji. Dolazak u Kraljevo do ponoći.

Etno Selo “Stanišići” – snimak iz vazduha

Aranžman obuhvata:

– Prevoz modernim, turističkim autobosom  na nevedenoj relaciji  20/49/56 sedista  ;

– Usluge predstavnika agencije

– Organizacione troskove putovanja

Aranžman ne obuhvata:

– osiguranje ;

Ulaznice za muzeje i druge ustanove;

– Individualne troškove putnika;

Uslovi plaćanja:

• 50% prilikom prijave , ostatak 10 dana pre polaska

NAPOMENA:

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

ARANŽMAN IZRAĐEN NA BAZI 20/40 PUTNIKA U ZAVISNOSTI KOJIM ĆE SE PREVOZNIM SREDSTVOM OBAVLJATI PREVOZ (AUTOBUS OD 20 SEDIŠTA ILI AUTOBUS OD 50 SEDIŠTA)

Organizator izleta: Turistička agencija KONDOR TRAVEL AGENCY 036

Tek.račun: 170-50029537000-10. Prema Zakonu o turizmu izlet ne podleže obavezi garancije putovanja.

VIŠEGRAD – ZLATIBOR ( EL PASO CITY) – JEDNODNEVNI IZLET

TERMINI: 12.09.2020 I 27.09.2020 / SUBOTA I NEDELJA

CENA ZA POLAZAK IZ KRALJEVA : 1200 RSD

Program putovanja:

Polazak iz Kraljeva u u 06h sa parkinga autobuske stanice „PASARELA“. Putovanje  preko Zlatibora i Užica do Višegrada sa usputnim pauzama radi odmora. Obilazak čuvenog mosta iz romana „Na Drini Ćuprija“  Andrićgrada ili individualno krstarenje Drinom.

Polazak iz Višegrada ka El Paco City  u 13h. El Paso City dobio je naziv po istoimenom pograničnom gradu u Sjedinjenim Američkim Državama. Kao što reka Rio Grande, čini prirodnu granicu između SAD i Meksika, tako i reka koja protiče kompleksom El Paso City- ja na Zlatiboru, deli dve tematske celine na Američki i Srpski deo. Istovremeno ovo je i mesto susreta dve kulture. Sa jedne strane reke nalazi se kaubojski grad i indijansko selo, dok je na drugoj obali smešten Srpski deo sa crkvom i simpatičnim Zlatiborskim zaseokom. Prolaskom kroz El Paso City doživećete dva različita podneblja u istom vremenskom periodu od 1865. do 1890. godine, ali na različitim krajevima sveta. Slobodno vreme za obilazak.

Nastavak puta ka Zlatiboru. Slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti do predviđenog  polaska za Kraljevo u popodnevnim časovima. Povratak u Kraljevo u večernjim časovima..

ARANŽMAN OBUHVATA:

prevoz na datoj relaciji modernism turističkim autobusom

organizacione troškove putovanja

obilaske prema programu

usluge predstavnika agencije

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

ulaznice za El Paso City – 250 rsd za odrasle i 200 rsd za decu

individualno krstarenje Drinom

ostale ne pomenute usluge

individualne troškove

 Način plaćanja:

• Plaćanje se vrši u II rate:

  – I rata: 50% prilikom rezervacije,

    – II rata: ostatak duga 50% 10 dana pre  polaska.

NAPOMENA :

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

 Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Organizator putovanja ne snosi odgovornost za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što jeza nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

ARANŽMAN RAĐEN NA BAZI 20/40 PUTNIKA U ZAVISNOSTI KOJIM ĆE SE PREVOZNIM SREDSTVOM OBAVLJATI PREVOZ (AUTOBUS OD 20 SEDIŠTA ILI AUTOBUS OD 50 SEDIŠTA)

NAPOMENA ZA PUTNIKA: Zakona o zaštiti potrošača (Član 109. stav1.) Potrošač je dužan da organizatora,lokalnog predstavnika organizatora ili lokalnu agenciju na koju je organizator ili posrednik uputio potrošača za slučaj potrebe pružanja određene pomoći,u pisanoj formi,na papiru ili na drugi odgovarajući način,obavesti o nedostacima izvršenih usluga,najkasnije u roku od mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka.

Zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o turističkom putovanju, i dostupnost podataka (Član 93. i Član 94,) :

Organizator turističkog putovanja ,odnosno posrednik u prodaji turističkog putovanja je dužan da u primerenom roku,pre zaključenja ugovora o turističkom putovanju,na srpskom jeziku obavesti potrošača iz člana 93.ovog zakona:1.prodajnoj ceni; 2. Ukupnom iznosu sredstava koji je dužan da plati pre otpočinjanja turističkog putovanja;3.odredistu,prevozu,datumima,vreme i mesto polaska i povratka;4.vremenu i mestu privremenog zaustavljanja;5:smeštajnom objektu;6.broju,rasporedu,brsti,karakteristikama i načinu usluživanja obroka;7.posetama i izletima kao i drugim uslugama koje su uključene u cenu tur.aranžmana;8.mogućnosti osiguranja;9.podacima potrebnim za rezervaciju turističkog putovanja I dokumentimai rokovima neophodnim za pribavljanje vize;10.potpunim i važećim zdravstvenim ustanovama koji zahtevaju za turističko putovanje i boravak uz detaljne zdravstvene preporuke;11.uslovljavanju realizacije turističkog putovanja,broju prijavljenih putnika i roku za obaveštenje potrošača o raskidu ugovora o turističkom putovanju u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika;12.nazivu,poslovnog imena organizatora,odnosno posrednika radi dostavljanja pismena u sudskom postupku;13.nazivu i adresi lica sa kojim je zaključen ugovor o garanciji putovanja za slučaj insolventnosti. Organizator odnosno posrednik je dužan da potrošača na jasan i razumnjiv način obavesti o podacima iz člana 93.ovog zakona:1.bez naknade;2.u pisanoj formi,na papiru ili drugom trajnom nosaču zapisa koji je lako dostupan potrošaču;3.tekstom koji je ispisan simbolima iste veličine kao u ugovoru.

Organizator izleta: Turistička agencija KONDOR TRAVEL AGENCY 036
Tek.račun: 170-50029537000-10.
Prema Zakonu o turizmu izlet ne podleže obavezi garancije putovanja.

UVAC – JEDNODNEVNI IZLET

KRALJEVSTVO BELOGLAVOG SUPA

TERMIN: 11.07.2021.

CENA ARANŽMANA:  3000.00 RSD / NEDELJA

Program putovanja:

Polazak iz Kraljeva oko 06:00h Pasarela kod autobuske stanice. Vožnja preko Ivanjice uz kraću pauzu radi odmora i osveženja. Dolazak do Kušića. Kraći predah, pauza za fotografisanje i nastavak putovanja ka Sjenici.

Odlazak na Sjeničko (Uvačko) jezero, gde nas čekaju ljubazni domaćini. Napuštanje autobusa. Odlazak do kampa odakle krećemo vožnju čamcima i posetu Ledene pećine. Splavarenje Uvačkim jezerom u dužini od oko 12-13 km, posmatranje beloglavih supova i drugih ptica na gnezdima i u letu. Obilazak pećine u dužini od oko 700 metara.

U povratku odlazak na vidikovac Molitva, odakle se pruža spektakularni pogled na kanjon Uvca. Po povratku slobodno vreme za odmor, šetnju, ručak u prirodi. Mogućnost kupovine domaćih proizvoda (sir, kajmak, paprika u pavlaci, sudžuk, med…)

Polazak u kasnim popodnevnim satima. Dolazak na mesto polaska oko ponoći.

POGLEDAJTE VIDEO I SAZNAJTE NESTO VISE O REZERVATU PRIRODE UVAC

Aranžman obuhvata:

• Prevoz turističkim autobusom 16 do 50 sedišta na datoj relaciji

• Turistički pratilac puta za sve vreme izleta

• Obilaske prema programu

• Troškovi organizacije putovanja

• Vožnju čamcima – 1250.00 po osobi

• Ulaznicu za pećinu – 250.00 po osobi

• Odlazak na vidikovac Molitva” – 700.00 po osobi

Aranžman ne obuhvata:

• Individualne troškove

Mogući načini plaćanja :

• Plaćanje se vrši u 3 rate:

     –   30% prilikom rezervacije,                 

     –  ostatak duga 10 dana pre polaska ili u 2 mesečne rate čekovima

NAPOMENA:

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Organizator putovanja ne snosi odgovornost za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

ARANŽMAN RAĐEN NA BAZI 20/40/65 PUTNIKA U ZAVISNOSTI KOJIM ĆE SE PREVOZNIM SREDSTVOM OBAVLJATI PREVOZ (AUTOBUS OD 20 SEDIŠTA ILI AUTOBUS OD 50 SEDIŠTA)

NAPOMENA ZA PUTNIKA: Zakona o zaštiti potrošača (Član 109.stav1.) Potrošač je dužan da organizatora,lokalnog predstavnika organizatora ili lokalnu agenciju na koju je organizator ili posrednik uputio potrošača za slučaj potrebe pružanja određene pomoći,u pisanoj formi,na papiru ili na drugi odgovarajući način,obavesti o nedostacima izvršenih usluga,najkasnije u roku od mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka.

Zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o turističkom putovanju, i dostupnost podataka (Član 93. i Član 94,) :

Organizator turističkog putovanja ,odnosno posrednik u prodaji turističkog putovanja je dužan da u primerenom roku,pre zaključenja ugovora o turističkom putovanju,na srpskom jeziku obavesti potrošača iz člana 93.ovog zakona:1.prodajnoj ceni; 2. Ukupnom iznosu sredstava koji je dužan da plati pre otpočinjanja turističkog putovanja;3.odredistu,prevozu,datumima,vreme i mesto polaska i povratka;4.vremenu i mestu privremenog zaustavljanja;5:smeštajnom objektu;6.broju,rasporedu,brsti,karakteristikama i načinu usluživanja obroka;7.posetama i izletima kao i drugim uslugama koje su uključene u cenu tur.aranžmana;8.mogućnosti osiguranja;9.podacima potrebnim za rezervaciju turističkog putovanja I dokumentimai rokovima neophodnim za pribavljanje vize;10.potpunim i važećim zdravstvenim ustanovama koji zahtevaju za turističko putovanje i boravak uz detaljne zdravstvene preporuke;11.uslovljavanju realizacije turističkog putovanja,broju prijavljenih putnika i roku za obaveštenje potrošača o raskidu ugovora o turističkom putovanju u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika;12.nazivu,poslovnog imena organizatora,odnosno posrednika radi dostavljanja pismena u sudskom postupku;13.nazivu i adresi lica sa kojim je zaključen ugovor o garanciji putovanja za slučaj insolventnosti. Organizator odnosno posrednik je dužan da potrošača na jasan i razumnjiv način obavesti o podacima iz člana 93.ovog zakona:1.bez naknade;2.u pisanoj formi,na papiru ili drugom trajnom nosaču zapisa koji je lako dostupan potrošaču;3.tekstom koji je ispisan simbolima iste veličine kao u ugovoru.

Organizator izleta: Turistička agencija KONDOR TRAVEL AGENCY 036
Tek.račun: 170-50029537000-10.
Prema Zakonu o turizmu izlet ne podleže obavezi garancije putovanja.

MANASTIR TUMANE – JEDNODNEVNI IZLET

MANASTIR TUMANESREBRNO JEZEROMANASTIR NIMNIK

TERMIN : 22.11.2020. / NEDELJA

CENA ARANŽMANA : 1500 din

Program putovanja :

Polazak iz Kraljeva u 06:30h sa parkinga autobuske stanice PASARELA. Vožnja preko Trstenika, Aleksandrovca i Kruševca do Manastira Tumane.

Manastir Tumane osnovan je u drugoj polovini XIV veka, kao zadužbina kosovskog junaka Miloša Obilića. Za ime manastira vezano je nekoliko predanja, jedno od njih da je Miloš prilikom odlaska u lov nehotice  ranio isposnika Zosima Sinajita koji je prebivao u obližnjoj pećini. Kada ga je poneo vidaru na lečenje pustinjak mu reče Tu mani tj. Nema leka – pusti da tu umrem. Da okaje greh Miloš podiže zadužbinu – manastir u koji položi Zosimove mošti. Dok je zidao manastir stiže knežev poziv da dođe u boj. Tu mani, pa dođi na Kosovo. Od dvostrukog tu mani manastir dobija ime Tuman. Dolazak u manastir prepodnevnim satima, sledi liturgija, slobodno vreme za obilazak i razledanje manastira.

Nastavak puta do Srebrnog jezera, slobodno vreme za razgledanje i šetnju na obalama Srebrnog jezera.

Putovanje nastavljamo do manastira Nimnik. Pripada Eparhiji braničevskoj. Manastir sa crkvom posvećenoj Prenosu moštiju Svetog Nikolaja Mirlikijskog predstavljaju kao celina nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture. Nalazi se na putu Požarevac – Veliko Gradište, a na jugoistoku od sela Kurjače (opština Veliko Gradište) , na 3 km udaljenosti od puta, u hrastovoj šumi. Ime manastira potiče verovatno od vlaške reči „nimik“ (neznan, nepoznat) po nepoznatom svetitelju čiji se grob nalazi u kapeli Svetinja uz crkvu.

Nastavak puta ka Kraljevu preko Kruševca, Aleksandrovca, Trstenika i Vrnjačke Banje. Dolazak u Kraljevo je predviđen u večernjim časovima.

Kraj programa.

Polazak iz Kraljeva, Vrnjačke Banje, Trstenika , Kruševca

Cena aranžmana obuhvata:

• Prevoz autobusom turističke klase (tv,dvd,klima) prema programu putovanja / mesta se  određuju prema prijavi;

• Organizaciju i tehničko vođstvo puta sa licenciranim turističkim vodičem.

Cena aranžmana ne obuhvata:

• Individualne troškove putnika.

  Način plaćanja:

• Plaćanje se vrši u III rate:

NAPOMENA :

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Organizator putovanja ne snosi odgovornost za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku.

Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

ARANŽMAN RAĐEN NA BAZI 20/40 PUTNIKA U ZAVISNOSTI KOJIM ĆE SE PREVOZNIM SREDSTVOM OBAVLJATI PREVOZ (AUTOBUS OD 20 SEDIŠTA ILI AUTOBUS OD 50 SEDIŠTA)

NAPOMENA ZA PUTNIKA: Zakona o zaštiti potrošača (Član 109.stav1.) Potrošač je dužan da organizatora,lokalnog predstavnika organizatora ili lokalnu agenciju na koju je organizator ili posrednik uputio potrošača za slučaj potrebe pružanja određene pomoći,u pisanoj formi,na papiru ili na drugi odgovarajući način,obavesti o nedostacima izvršenih usluga,najkasnije u roku od mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka.

Zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o turističkom putovanju, i dostupnost podataka (Član 93. i Član 94,) :

Organizator turističkog putovanja ,odnosno posrednik u prodaji turističkog putovanja je dužan da u primerenom roku,pre zaključenja ugovora o turističkom putovanju,na srpskom jeziku obavesti potrošača iz člana 93.ovog zakona:1.prodajnoj ceni; 2. Ukupnom iznosu sredstava koji je dužan da plati pre otpočinjanja turističkog putovanja;3.odredistu,prevozu,datumima,vreme i mesto polaska i povratka;4.vremenu i mestu privremenog zaustavljanja;5:smeštajnom objektu;6.broju,rasporedu,brsti,karakteristikama i načinu usluživanja obroka;7.posetama i izletima kao i drugim uslugama koje su uključene u cenu tur.aranžmana;8.mogućnosti osiguranja;9.podacima potrebnim za rezervaciju turističkog putovanja I dokumentimai rokovima neophodnim za pribavljanje vize;10.potpunim i važećim zdravstvenim ustanovama koji zahtevaju za turističko putovanje i boravak uz detaljne zdravstvene preporuke;11.uslovljavanju realizacije turističkog putovanja,broju prijavljenih putnika i roku za obaveštenje potrošača o raskidu ugovora o turističkom putovanju u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika;12.nazivu,poslovnog imena organizatora,odnosno posrednika radi dostavljanja pismena u sudskom postupku;13.nazivu i adresi lica sa kojim je zaključen ugovor o garanciji putovanja za slučaj insolventnosti. Organizator odnosno posrednik je dužan da potrošača na jasan i razumnjiv način obavesti o podacima iz člana 93.ovog zakona:1.bez naknade;2.u pisanoj formi,na papiru ili drugom trajnom nosaču zapisa koji je lako dostupan potrošaču;3.tekstom koji je ispisan simbolima iste veličine kao u ugovoru.

Organizator izleta: Turistička agencija KONDOR TRAVEL AGENCY 036 Tek.račun: 170-50029537000-10. Prema Zakonu o turizmu izlet ne podleže obavezi garancije putovanja.

Translate »